รายงานผลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มชุมชนบ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด

การรวมตัวของกลุ่มเก่าจนขยายเกิดกลุ่มใหม่

กลุ่มบ้านเหล่าเป็นกลุ่มองค์กรชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลล้อมแรด อยู่ในพ้นที่ตำบลเดียวกับชุมชนบ้านดอนไชย  ได้เปิดทำงานทุกวันอาทิตย์ของทุกเดือน  และเป็นกลุ่มที่ช่วยกลุ่มบ้านดอนไชยที่มีสมาชิกอยู่ในบ้านเหล่าได้เก็บเงินออมสะสมให้บ้านดอนไชย และช่วยดูแลสมาชิก เป็นกลุ่มที่อยู่ห่างจากบ้านดอนไชยประมาณ 5 กิโล

เป็นกลุ่มที่มีการจัดทำกิจกรรม และส่งเสริมการสร้างงานในชุมชนหลายกลุ่ม ส่วนเงินที่เก็บจากการออมเพื่อสวัสดิการ ได้นำเงินส่วนหนึ่งหรือเงินกองทุนวิสาหกิจชุมชน (ทำโรงบล๊อกซิเมนต์) เป็นการสร้างงานในชุมขนเพื่อให้ชุมชนมีรายได้จากการมีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อให้มีรายได้จุนเจือครอบครัว

กลุ่มชุมชนบ้านเหล่า ได้เริ่มเปิดก่อตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2547 เริ่มจากสมาชิกที่มีการรวมตัวมีสมาชิกเริ่มก่อตั้งจำนวน 202 คน จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ มีจำนวนสมาชิก  1013 คนได้รับความคิดเห็นจากสมาชิกที่เป็นสมาชิกของกลุ่มบ้านดอนไชยก่อนแล้วจึงช่วยกันคิดที่เริ่มก่อตั้งบ้านเหล่าเองจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกที่อยู่กับกลุ่มบ้านดอนไชย จึงทำให้เกิดกองทุนนี้ขึ้นมา  ผลการดำเนินกิจกรรมในกลุ่มเป็นการรายงานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2550 

เริ่มจากการออม ค่าธรรมเนียม     จำนวนเงิน 49,550  บาท

เงินสมทบรายปี 50บาท/คน/ปี   จำนวนเงิน    111,250  บาท

เงินออมวันละหนึ่งบาท  จำนวนเงิน   418,206   บาท

รวมเงินที่ออมได้ทั้งหมด  579,006  บาท

จำนวนเงินที่จัดเก็บออมกันได้จัดสรรไปตามระบบของการบริหารจัดการ ตามจำนวนเงินที่ได้จัดสรรเป็นเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งได้จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกไป แล้วดังนี้

1. ค่าทำขวัญบุตร (เกิด)  จำนวน 2 คน เป็นจำนวนเงิน  1,000  บาท

2.  ค่าเยี่ยมไข้  (เจ็บ)  จำนวน 31  คน  เป็นจำนวนเงิน  13,700  บาท

3.  ค่าเงินสงเคราะห์ (ตาย)  จำนวน 34  คน เป็นจำนวนเงิน 188,339 บาท

4.  ผู้ด้อยโอกาส พิการ จำนวน 5  คน  เป็นจำนวนเงิน  2,017 บาท

5.  กองทุนวิสาหกิจได้นำเงินกองทุนนี้ที่ได้ตัดจากการออมไป 30% ของเงินออมวันละหนึ่งบาทเข้ามาร่วมทุนในการสร้างโรงงานทำบล๊อคซิเมนต์ด้วย

6.  ได้จัดสรรเงิน กองทุนเพื่อการชราภาพ อีก 10% ในการตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน , ท้องถิ่นในระดับตำบล ที่มีข้อตกลงในระดับเครือข่าย

ทุกกลุ่มจะได้นำข้อคิดและการแลกเปลี่ยนการทำงานของแต่ละกลุ่มให้ได้มีการนำตัวอย่างแต่ละพื้นที่ในเรื่องของการทำงานที่ไม่เหมือนกันนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกเดือนที่มีการประชุมเครือข่าย

ยังเหลือกลุ่มที่ยังไม่ได้เขียนรายงานอีกประมาณ 5 กลุ่มที่จะเข้ามาเขียนรายงานให้ทราบต่อไป

หลังจากที่ได้รายงานกลุ่มทุกกลุ่มแล้วจะเขียนถึงการกระจายเงินออมไปยังกองทุนต่างๆ ที่ได้จัดตั้งและมีบทบาทหน้าที่ต่างกันไปตามความเหมาะสมของกองทุนนั้นๆ

จากการรายงานของแต่ละกลุ่มและบทบาทหน้าที่แล้ว ก็คงจะอธิบายการทำงานในระดับเครือข่ายที่ได้รวมตัวกันตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2549 ที่มีการรวมตัวกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่ได้แยกการทำงานจากเครือข่ายออมทรัพย์ลำปาง และได้วางระบบการทำงานที่เป็นเครือข่ายออมบุญวันละหนึ่งบาทฯ (โซนใต้) มีการบริหารจัดการที่เข้าใจง่าย เอาไว้เมื่อถึงขั้นตอนที่จะได้รายงานแล้วจะบรรยายให้เห็นถึงการทำงานในอีกระดับหนึ่งนะคะ

นกน้อยทำรังแต่พอตัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km-donchaithoen

คำสำคัญ (Tags)#สร้างงานจากเงินที่พึ่งตนเอง

หมายเลขบันทึก: 124671, เขียน: 03 Sep 2007 @ 15:26 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เป็นประโยชน์และน่าสนใจมากครับ

เมื่อปูพื้นทั่วไปแล้ว ต่อไปคงได้เล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจจากประสบการณ์จริงๆ