ชุดคิด...ชุดฝึกอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด

สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 150 โรงเรียนในสังกัด สพท.อุทัยธานี คงจะต้องพบกันในวันที่ 16 - 17 กันยายนนี้นะครับเพื่อมารับสื่อ "ชุดคิด" (ผมชอบคำนี้ครับ) ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดียเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด ซึ่งผมได้รับงบประมาณจากโครงการ "พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด ในโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี" ให้ดำเนินการขยายผลให้โรงเรียนขนาดเล็ก 150 โรงเรียนนำสื่อไปใช้และทางโรงเรียนต้องส่งคุณครูมารับฟังคำชี้แจงในการใช้สื่อชุดนี้ด้วยตามที่ สพท. ได้นัดหมายไปครับ...

 

     ผลสรุปของการใช้ชุดฝึกอบรมของผม สรุปเสร็จเมื่อหลายวันมาแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้นำมาเขียนบอกกล่าวกันเลยครับ หลายท่านคงทราบดีปลายปีงบฯ ทุกปีก็ให้มีความโกลาหลกันพอควร ด้วยทุกสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการและปีนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเร่งรัดกว่าทุกๆ ปี หรือผมรู้สึกไปเองก็ไม่ทราบ...

 

    

สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 150 โรงเรียนในสังกัด สพท.อุทัยธานี คงจะต้องพบกันในวันที่ 16 - 17 กันยายนนี้นะครับเพื่อมารับสื่อ "ชุดคิด" (ผมชอบคำนี้ครับ) ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดียเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด ซึ่งผมได้รับงบประมาณจากโครงการ "พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด ในโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี" ให้ดำเนินการขยายผลให้โรงเรียนขนาดเล็ก 150 โรงเรียนนำสื่อไปใช้และทางโรงเรียนต้องส่งคุณครูมารับฟังคำชี้แจงในการใช้สื่อชุดนี้ด้วยตามที่ สพท. ได้นัดหมายไปครับ...

  และ...สัปดาห์ก่อนผมได้มีโอกาสไปจัดการอบรมปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทยช่วงชั้นที่ 1 ในช่วงที่ต้องการระบุปัญหาของการสอนอ่านเขียน ผมพยายามให้คุณครูได้ทำการวิเคราะห์หาปัญหา สาเหตุของปัญหา จัดอันดับเพื่อเลือกปัญหามาแก้ไข รวมทั้งการหาทางเลือกในการแก้ปัญหา ซึ่งวิธีนี้ผมใช้อยู่เป็นประจำและคิดว่าคุณครูได้มองเห็นแนวทางนำไปสู่การแก้ปัญหาซึ่งอาจจะนำไปสู่การทำโครงการ โครงงาน ฯลฯ

 

-เริ่มด้วยแต่ละคนเขียนปัญหาที่ตัวเองพบในประเด็นที่กำหนด เช่นปัญหาการเรียนการสอนอ่าน สอนเขียน ในแผ่นกระดาษชิ้นเล็กๆ (ผมเรียกว่าสลิป) เขียนปัญหาลงในกระดาษปัญหาละหนึ่งใบ เมื่อเสร็จแล้วลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนข้างเคียงอ่านกัน หากคิดได้เพิ่มเติมก็เขียนเพิ่มได้อีก

-ต่อไปก็นำไปเข้ากลุ่ม 4-6 คนตั้งประธาน เลขาฯ ทำหน้าที่แล้วให้แต่ละคนอ่านปัญหาของตนให้กลุ่มฟัง เวียนกันอ่านจนครบคนหากปัญหาของใครซ้ำกับเพื่อนก็อาจจะไม่ต้องอ่านเพื่อประหยัดเวลา ขั้นนี้หากคิดว่าจะเพิ่มเติมรายการปัญหาอีกก็ได้

 

-คนในกลุ่มช่วยกันจัดหมวดหมู่ของปัญหา โดยแยกกองของกระดาษสลิป อาจจะได้ออกมาเช่น ปัญหาที่มาจากตัวครู ตัวนักเรียน ผู้ปกครอง สื่อ ฯลฯ  เลขาฯ เขียนลงในกระดาษผังก้างปลา โดยเขียนองค์ประกอบหลักของปัญหาที่ปลายก้างปลา เขียนข้อความปัญหาลงก้างปลาย่อย 

- ต่อไปช่วยกันคิดว่าแต่ละปัญหา (ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของปัญหาอื่น) มาจากเหตุใดโดยการใช้คำถามว่า "ทำไมๆๆๆ" ไปเรื่อยๆ (ผมใช้เทคนิคของท่านอาจารย์ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ)  เขียนลงก้างปลาย่อยของย่อย จนนึกไม่ออกแล้ว ทำทีละก้างจนเสร็จ

 

- เลือกปัญหาที่มีความสำคัญจำเป็นมาแก้ไขโดยอาจจัดอันดับหรือโหวตกันในกลุ่ม แล้วช่วยกันคิดหาแนวทางแก้ไขตามที่ได้วิเคราะห์ไว้ เช่นครูขาดเทคนิคในการสอนฯ แก้ไขโดย ศึกษาหาความรู้ เข้ารับการอบรม เพิ่มการนิเทศ ฯลฯ เป็นต้น นำไปเขียนโครงการหรือกิจกรรม แต่ต้องระลึกเสมอว่า ปัญหาบางรายการที่วิเคราะห์นั้นเป็นเพียงการคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามาจากเหตุต่างๆ ซึ่งบางรายการจำเป็นต้องกลับไปหาข้อมูลจริง ในสถานที่จริง สถานการณ์จริง ก็ให้ใช้วิธีการค้นหา วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นระบบระเบียบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาที่ตรงตามเหตุและผลต่อไป

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้...เรียนคิด

คำสำคัญ (Tags)#สพท.อุทัยธานี#ศน.km#ศน.kmภาคกลาง

หมายเลขบันทึก: 124347, เขียน: 02 Sep 2007 @ 12:16 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขานำเข้าโลกนวัตกรรมการศึกษานะครับ เป็นประโยชน์มาก ๆ เลยครับ

ศิลป์ชัย
IP: xxx.25.58.172
เขียนเมื่อ 
ยินดีครับ ขอบคุณครับ