โรงเรียนวิถีพุทธบ้านคลองไผ่งาม

รู้หน้าที่ ทำดีทุกวัน
  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งามได้สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเมื่อปีการศึกษา 2547  เริ่มฝึกนักเรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ เน้นการกิน อยู่ ดู ฟัง ตามแนวพุทธ เน้นศีล สมาธิ ปัญญา โดยจัดกิจกรรมประจำวันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตัวอย่างการจัดกิจกรรมประจำวัน เช่น -การทักทายไหว้กันเมื่อมาถึงโรงเรียน ปฏิบัติทั้งครู และ น ร. -กิจกรรมหน้าเสาธงน้องไหว้พี่ พี่รับไหว้ เริ่มจากชั้นอนุบาล ถึงชั้น ป.6 ตามลำดับครบทุกแถวแล้วทุกคนพร้อมกันไหว้คุณครู แล้วจึงเริ่มกิจกรรมหน้าเสาธง คือ เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์(พร้อมแปลเพื่อให้รู้ความหมาย และนำไปปฏิบัติ)ทำสมาธิ 1 นาที จากนั้นคณะสารวัตรนักเรียนจะออกมารายงานการปฏิบัติ กิจกรรมการทำงานกลุ่ม การตรวจการทำความสะอาดของกลุ่มสี กล่าวขอบคุณผู้ทำคูณประโยชน์ หรือบริจาคช่วยเหลือโรงเรียนประจำวัน(ถ้ามี) -กิจกรรมอ่านข่าวประจำวัน โดยนักเรียนชั้น ป.3-ป.6 หมุน- เวียนหาข่าวมาอ่าน และวิเคราะห์ถึงผลที่เกิดจากข่าวนั้น ๆ สรุป ให้ข้อคิดข้อควรปฏิบัติ -กิจกรรมนานาภาษาสนุก โดยนักเรียนหมุนเวียนกันหาคำศัพท์ ภาษาอังกฤษมาวันละ 1 คำ นำสะกดคำ                                                                      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวิถีพุทธ

คำสำคัญ (Tags)#รู้หน้าที่ ทำดีทุกวัน

หมายเลขบันทึก: 124340, เขียน: 02 Sep 2007 @ 12:06 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 22:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

samatha
IP: xxx.128.103.192
เขียนเมื่อ 

คณะผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหากระทู้ของคุณสมถะหรือปราชญ์ขยะ
ที่ได้ถามตอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในพระพุทธศาสนา และสมาธิภาวนาวิชชาธรรมกายในเวปบอร์ดต่างๆ
นำมาจัดเก็บไว้ ณ ที่นี้ เพื่อให้ผู้สนใจสะดวกในการติดตามอ่านและความทำความเข้าใจได้สมบูรณ์ที่สุด

 

ห้องสนทนา ถามตอบปัญหาพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกาย http://forums.212cafe.com/samatha/board-8/list.html

สถานที่ใดต้องการให้คณะวิทยากรไปช่วยสอนหรือฝึกสมาธิเรายินดีไปฝึกให้ฟรี  ติดต่อในห้องสนทนาของเวปได้เลยครับ... http://forums.212cafe.com/samatha/board-4/list.html

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจติดตามอ่านและพูดคุยสนทนาธรรมกันได้ที่  http://khunsamatha.com/