วิจัยในชั้นเรียน

ทำอย่างไรเรียนคณิตศาสตร์จึงจะสนุก

การทำวิจัยในชั้นเรียน  หลายคนสนใจ  หลายคนบอกเป็นเรื่องยาก  ดังนั้นก่อนทำวิจัยในชั้นเรียน  ให้เรามองเป้าหมายหลักคือ  พัฒนาหรือแก้ปัญหาความรู้ความเข้าใจเด็ก  ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑  ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

ขั้นตอนที่ ๒  ศึกษาเอกสารหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ ๓  ตั้งสมมติฐาน

ขั้นตอนที่ ๔  สร้างนวัตกรรมหรือเครื่องมือ  เช่น  แผนการเรียนรู้/แบบฝึก/แบบทดสอบ...

ขั้นตอนที่ ๕  นำเครื่องมือที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขปรับปรุง

ขั้นตอนที่ ๖  ทดลองใช้เครื่องมือกับกลุ่มทดลอง

ขั้นตอนที่ ๗  วิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนที่ ๘  เขียนสรุปรายงาน

ขั้นตอนที่ ๙  นำเผยแพร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีพุทธ กุดตุ้มสพท.ชย1

คำสำคัญ (Tags)#kmdmc

หมายเลขบันทึก: 124339, เขียน: 02 Sep 2007 @ 12:06 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)