กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ

ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับพี่น้องชาววิถีพุทธทุกท่าน กิจกรรมที่ท่านทำในโรงเรียนของท่านมีอะไรบ้าง   โรงเรียนของเรามีกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนมีแนวทางดำเนินชีวิตตามแนวทางของชาวพุทธ ได้แก่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีพุทธชัยภูมิเขต1ความเห็น (0)