งานนิทรรศการศูนย์จัดการความรู้ของนักศึกษาศูนย์เชียงดาว

ค้นหา บันทึก เผยแพร่ พัฒนา

การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  นักศึกษา  ศูนย์การเรียนรู้เชียงดาวและพร้าว ได้ร่วมจัดนิทรรศการ การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามใบงานชิ้นที่ ๓ กรณีศึกษาศูนย์จัดการความรู้ของชุมชนต่างๆ โดยอาจารย์ สุรเชษฐ  เวชชพิทักษ์ ได้กรุณาให้คำแนะนำในแนวทางการศึกษา วิชาการจัดการความรู้ ฯ มี๔ แนวทาง ๑. ค้นหาความรู้ที่ดีเลิศ ๒. ความรู้ที่ค้นพบได้รับการบันทึก ๓. ความรู้นั้นได้เผยแพร่ในชุมชนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเครื่องมือ ๔. การนำความรู้ไปปฏิบัติและพัฒนา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sirinaj5

คำสำคัญ (Tags)#บันทึก#พัฒนา#ค้นหา#เผยแพร่

หมายเลขบันทึก: 124220, เขียน: 02 Sep 2007 @ 11:20 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

 • ขอแสดงความยินดีกับศูนย์เชียงใหม่ 2 เชียงดาว+พร้าว ที่ได้เรียนวิชานี้เป็นวิชาแรก เพราะเป็นทักษะพื้นฐานของการเรียนรู้จริง ๆ
 • เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2550 เวลาประมาณ 15.00 น. อาจารย์สุรเชษฐ์ เวชชพิทักษ์ ท่านก็ได้กรุณาแวะไปพบนักศึกษาศูนย์เชียงใหม่ 1 เหมือนกัน ท่านก็ได้สรุป "การจัดการความรู้" ใน 4 ขั้นตอนข้างต้น ขอบพระคุณอาจารย์ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
 • ในที่นี่ ผู้บันทึกขอร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมซักหน่อยนะ คงไม่ว่ากัน
 • โดยธรรมชาติแล้ว มันมี "ความรู้จริง/สัจจธรรม" อยู่ ทั้งที่เป็น TK และ EK เราจะจัดการมันอย่างไร
 • ค้นหา
       พุทธกาล พระพุทธองค์ค้นหาใช้เวลานานถึง 6 ปี 
       ประเด็นในวิชานี้ เราลองค้นหา "ความรู้" ในชุมชนของเราซักประเด็นหนึ่งซิ
 • บันทึก 
       พุทธกาล พระองค์บันทึกไว้ในความทรงจำของเหล่าสาวกและวัตถุที่เป็นของจริง (หรืออาจจะมีอย่างอื่นด้วย ผู้บันทึกเห็นท่าจะต้องศึกษาเพิ่มเติม)
       ประเด็นในวิชานี้ นักศึกษาต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร บันทึกจากของจริง บันทึกเป็นรูปภาพ ฯลฯ
 • เผยแพร่ และ ปฏิบัติ
       พุทธกาล พระพุทธองค์ทรงเผยแผ่โดยการเทศนาสั่งสอน สาธิตและเชิญชวนให้ปฏิบัติจริง เพื่อนำพระธรรมไปเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ใช้เวลานานถึง 45 ปี
       ประเด็นในวิชานี้ นักศึกษาจะเผยแพร่/เผยแผ่ความรู้นั้นอย่างไร พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการนำไปปฏิบัติเพื่อให้เห็นผลและได้รับประโยชน์จากความรู้นั้น ๆ ด้วย
 • พัฒนา 
       พุทธกาล พระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระศาสนานานถึง 45 ปี ในระยะเวลาดังกล่าว เชื่อแน่ว่า ต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนทั่งวิธีการเผยแผ่และแนวปฏิบัติ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและเหตุการณ์ จึงทำให้พระพุทธศาสนาคงอยู่และสืบทอดกันมานานถึงปัจจุบัน และยาวนานไปจนถึง 5,000 พระวัสสา
       ประเด็นในวิชานี้ ความรู้ที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่นั้น จะพัฒนาหรือประยุกต์อย่างไร ให้ความรู้นั้นคงอยู่ ร่วมสมัย และให้ประโยชน์ได้ทุกยุคสืบไปอย่างยั่งยืน (ไม่ต้องยาวนานถึง 5,000 ปีก็ได้ครับ)