ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ครั้งที่ ๒๕ (๓/๒๕๕๐)

วันนี้ (๑ กันยายน ๒๕๕๐)ช่วงเช้ามีการประชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ครั้งที่ ๒๕ (๓/๒๕๕๐) ณ หอประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงาน อธิการบดี มีระเบียบ วาระสำคัญๆที่กรรมการสภา มหาวิทยาลัยอิสลาม ยะลาพิจารณาอนุมัติได้แก่

  • พิจารณาอนุมัติจบหลักสูตรของผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๔๙
  • พิจารณารับรองหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและ การธนาคาร
  • พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์
  • พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
  • พิจารณาอนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยอิสลาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
  • พิจารณาอนุมัติงบดุลมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรม มอย : at Yala Islamic University

คำสำคัญ (Tags)#สภามหาวิทยาลัย#ประชุม#มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา#คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

หมายเลขบันทึก: 124009, เขียน: 01 Sep 2007 @ 12:06 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)