วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ / โครงการห้องสมุด

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ / กิจกรรมโครงการห้องสมุด
  วิสัยทัศน์

ห้องสมุดประชาชนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านและการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

เป้าหมาย

1.  ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร

2. ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน

3.  การพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมชุมชน

4.   การพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชน 

พันธกิจ

1.  พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต

2.  พัฒนาห้องมุดให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการ

3.  พัฒนาห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในชุมชน

กิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอพานทอง  

1.   โครงการเครือข่ายห้องสมุดประชาชน

2.   โครงการการจัดนิทรรศการวันสำคัญต่าง ๆ

3.   โครงแนะนำการใช้บริการห้องสมุดประชาชน

4.   โครงการรวบรวมเว็บไซต์ต่าง ๆ

5.   โครงการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.   โครงการประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด

7.   โครงการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา  กศน.

8.   โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

9.   โครงการวันเด็กแห่งชาติ

10. โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ

11. โครงการนิทรรศการแนะนำหนังสือใหม่

12. โครงการวันแม่แห่งชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอพานทอง

คำสำคัญ (Tags)#ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

หมายเลขบันทึก: 123783, เขียน: 31 Aug 2007 @ 14:47 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 09:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)