กฎหมาย ระเบียบ มติ ครม.

" ขยายสิทธิการได้รับเงินเต็มขั้น "

  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ  และลูกจ้างประจำผู้ได้รับ  เงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ หรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550  มีสาระสำคัญดังนี้
  
1.  ขยายสิทธิการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ  เพิ่มจากเดิมอีก 1  อัตรา  คือร้อยละ 6 เพื่อรองรับผู้ได้รับการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานดีเด่น (หนึ่งขั้นครึ่ง) จากเดิมที่กำหนดเพียง 2 อัตราคือ  อัตราร้อยละ  2 (กรณีครึ่งขั้น)  และอัตราร้อยละ 4  (กรณีหนึ่งขั้น )
  
2. ปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้ครอบคลุมกรณีข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่มีขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ หรือตำแหน่งหากได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานดีเด่นกว่าขั้นเงินเดือน หรือค่าจ้างที่เหลืออยู่ให้สามารถนำขั้นที่เกินจากขั้นเงินเดือน หรือขั้นค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของอันดับ หรือตำแหน่งมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษได้ในอัตราร้อยละ 2 กรณีเหลือครึ่งขั้น หรือร้อยละ 4 กรณีเหลือหนึ่งขั้น
  

    ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  2550   
   เปิดดูรายละเอียดระเบียบฯ  ดังกล่าวได้ที่ http://www.cgd.go.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลังจังหวัด

คำสำคัญ (Tags)#กฏหมาย

หมายเลขบันทึก: 123757, เขียน: 31 Aug 2007 @ 14:12 (), แก้ไข: 16 May 2012 @ 02:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

แวะมาเยี่ยม คุณครับอ่านระเบียบแล้วเครียดนะครับ น่าจะเปลี่ยนเป็นเรื่องเล่าบ้างนะครับ(Storytelling) เครียดมาเดี๋ยวแก่เร็วนะครับ