สิบกว่าปีก่อน

ย้อนหลังประสบการณ์

เมื่อวันที่ 10 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2532 ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ ของ ก.พ. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 1 ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญ  กระทรวงศึกษาธิการ  ประมาณ  6 - 7 ปี  ช่วงระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กองการมัธยมศึกษา ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งไปด้วย  และได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประมาณ  2  ปี  หลังจากเรียนจบแล้ว  ก็ได้ทำเรื่องขอโอนไปลงโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ทำเรื่องทิ้งไว้ประมาณ  2 ปี ซึ่งช่วงนั้น นางรุ่งนภา  โสภณโรจน์ดิษฐ์  ซึ่งเป็นท่านรองฯ ฝ่ายธุรการทั่วไป  สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนนทบุรี  ได้มีหนังสือแจ้งไปที่กองการมัธยมศึกษา ว่ามีตำแหน่งว่างที่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  ก็ได้เดินเรื่องต่อจนเสร็จสิ้น ก็ได้โอนย้ายไปอยู่ที่ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม เมื่อวันที่  9  สิงหาคม 2539  รับตำแหน่ง ครู 1 ได้พยายามทำผลงานย้อนหลังอยู่หลายปี  จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จนถึงปัจจุบันนี้คือ ครู อันดับ คศ.2 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

คำสำคัญ (Tags)#ความประทับใจ

หมายเลขบันทึก: 123755, เขียน: 31 Aug 2007 @ 14:10 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 18:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ชีวิตและหน้าที่การงานของคุณดำเนินไปได้ด้วยดีมีความเจริญก้าวหน้าและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติเป็นอย่างมาก ขอส่งกำลังใจให้คุณได้ทำหน้าที่สั่งสอนศิษย์ด้วยดีและสมหวังในหน้าที่การงาน

เป็นความทรงจำที่ดีค่ะ