รู้จักชุมชนอย่างไรดี....ครับ / สมจิตต์

รู้จักตนเอง

   รู้จักตนเองดีแล้วหรือ....ครับ

มีความชอบที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นหรือไม่  มีความสามารถในการพูดให้คนอื่นเข้าใจได้หรือไม่  มีความอดทนที่จะยอมรับแนวคิดที่แตกต่างจากตนเองไหม  มีความสามารถในการนำกลุ่มหรือไม่  มีความไวต่อการรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นมากน้อยเพียงใด  มีความเข้าใจในขั้นตอนของการดำเนินงานในชุมชนมากน้อยเพียงใด

         รู้จักชุมชนตนเองดีแล้วหรือ.....ครับ

-ศึกษาความต้องการของชุมชน ด้านร่างกายและจิตใจ   -ศึกษาความเชื่อของชุมชนเพราะพื้นฐานการศึกษาประสบการณ์ ศาสนาไสยศาสตร์แตกต่างกัน  -ศึกษาผู้นำชุมชน หรือผู้มีอิทธิพลต่อบุคคล เพราะนิสัยคนไทยมีความเป็นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าถิ่นอยู่- ศึกษาลักษณะทั่วไปของชุมชน เช่นขนาดความเล็กใหญ่ของชุมชน ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ประชากร -ศึกษาถึงปัญหาของชุมชนอดีตมีปัญหาแก้ไขอย่างไรสภาพปัจจุบันมีปัญหาแก้ไขอย่างไร ประกอบอาชีพ ฯลฯ -มีความรู้ในเรื่องที่รับผิดชอบและมีทักษะในการดำเนินงาน - มีความรู้สึกชอบที่จะทำงานร่วมกับกลุ่มบุคคล  - มีการยอมรับความคิดเห็นการกระทำที่แตกต่างไปจากตนเองได้ - มีวามรู้สึกไวต่อความรู้สึกของคนอื่น - มีความรู้และทักษะในการสื่อความหมาย  คุณสมบัตินี้นับว่าสำคัญมากในการเข้าหาชุมชน  เพราะคนเราจะทำงานในชุมชนแต่ขาดความรู้และการสื่อความหมายย่อมไม่สามารถจะทำงานในชุมชนได้แน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ทั่วไป กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#ชมรมยามวิกาล

หมายเลขบันทึก: 123505, เขียน: 30 Aug 2007 @ 16:09 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)