กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนำไคร้

mr.whove
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านนำไคร้ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวปฏิบัติในวิถีชีวิตของคณะครูนักเรียนและผู้ปกครอง   โดยกำหนดเป็นโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2550   มีกิจกรรมอย่างหลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนและผู้ปกครองเรียนรู้และปฏิบัติตามแนวพระราชดำริร่วมกัน   นอกจากนี้ยังได้บูรณาการกิจกรรมของโครงการนี้เข้ากับโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม(ยุวชนยุคใหม่ใส่ใจปัญหาความยากจน)   ประกอบด้วยกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของนักเรียนและผู้ปกรอง   กิจกรรมการจัดทำบัญชีมีพอใช้ให้พ่อดู    กิจกรรมยุวเกษตรกรในโรงเรียน   กิจกรรมการประดิษฐ์เศษวัสดุในท้องถิ่นเป็นของใช้    และการหารายได้จากกิจกรรมต่างๆเช่นการขยายพันธ์พืช  การเพาะเห็ดนางฟ้า  การผลิตแชมพูสมุนไพรกำจัดเหา  ยากันยุงจากตระไคร้หอม ฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบ้านนำไคร้เมือง

คำสำคัญ (Tags)#ยุวเกษตรกร#เศรษฐกิจพอเพียงนำไคร้

หมายเลขบันทึก: 123500, เขียน: 30 Aug 2007 @ 16:03 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)