วันนี้ถือว่าเป็นวันดี 16 มกราคม 2549 เป็นวันครู   จึงเลือกที่จะเริ่มต้นการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับพืช และ ชีวิตที่ผ่านมา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน หลังจากได้รู้จัก gotoknow.org จากการที่ ท่านอาจารย์ จันทวรรณ มาเสนอที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุม UKM เมื่อต้นเดือนมกราคม ก็ได้เริ่มเข้าไปเรียนรู้จากคู่มือการใช้ของอาจารย์  ได้อ่านข้อเขียนของ อาจารย์ ดร.ประพนธ์  คุณหมอชาตรี อาจารย์สมลักษณ์ และ แน่นอนของท่านศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พานิช  หลังจากใช้เวลาในวันเด็ก จนถึงวันครูในวันนี้เรียนรู้  ทำให้ตัดสินใจเริ่มต้นบันทึกในวันครูนี้ โดยขออนุญาตฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านที่เอ่ยนามมาแล้วข้างต้น โดยจะพยายามบันทึกให้มีความสม่ำเสมอ โดยในระยะแรก คิดว่าอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง  ตามข้อแนะนำของท่านอาจารย์จันทวรรณ (เหมาเอาว่ารับผมเป็นลูกศิษย์..)