อยากเปิดโรงเรียนกวดวิชาอ่านตรงนี้

ภาสิณี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โรงเรียนเอกชน มาตรา 15(2)

    เนื่องจากปัจจุบันมีโรงเรียนกวดวิชาเกิดขึ้นมากมายในจังหวัดลพบุรี  มีทั้งที่เปิดถูกต้องตามกฎหมายและที่เปิดไม่ถูกต้อง เพราะผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสำคัญกับโรงเรียนกวดวิชามากขึ้น  มีผู้ปกครองบางท่านลงทุนเหมารถตู้ให้บุตรหลานเข้าไปเรียนกวดวิชาในกรุงเทพฯทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ก็มี โรงเรียนกวดวิชาเป็นโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15(2) 

        ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต1 มีโรงเรียนเอกชนมาตรา 15(2)ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 ที่ขออนุญาตเปิดถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 54 โรงเรียน ดังนี้
                          ประเภทกวดวิชา
1.โรงเรียนกวดวิชาสหวิทย์
2.โรงเรียนกวดวิชานารายณ์บัณฑิต
3.โรงเรียนกวดวิชาเสริมหลักสูตร อำนวย
4.โรงเรียนกวดวิชาเสริมหลักสูตรวิชัย
5.โรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
6.โรงเรียนกวดวิชาเอกคณิต
7.โรงเรียนกวดวิชาเอราวัณ
8.โรงเรียนกวดวิชาและภาษารศิน
9.โรงเรียนกวดวิชาบ้านความรู้
10.โรงเรียนกวดวิชาวัชริศ
11.โรงเรียนกวดวิชาจักรดาว
12.โรงเรียนกวดวิชารักเรียน
13.โรงเรียนกวดวิชากนกพรรณ
14.โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์สุพัตรา
15.โรงเรียนกวดวิชาสระแก้ว
16.โรงเรียนกวดวิชาอมรชัย
17.โรงเรียนกวดวิชาสุกัญญา
18.โรงเรียนกวดวิชาไพรัช
19.โรงเรียนกวดวิชาทองทิพย์วิทยา
20.โรงเรียนกวดวิชากรุงเทพฯบัณฑิต
21.โรงเรียนกวดวิชา ณ แมน
22.โรงเรียนกวดวิชาภาษาวาทินี
23.โรงเรียนกวดวิชาแสงตะวัน
24.โรงเรียนกวดวิชาภัทรภรลพบุรี
25.โรงเรียนกวดวิชาวัชรปัญญา
26.โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์เก็ท
27.โรงเรียนกวดวิชาเลิศวิทย์
28.โรงเรียนกวดวิชาพิชรี
29.โรงเรียนกวดวิชาบ้านแสนรัก
30.โรงเรียนกวดวิชาวิชญาพร
31.โรงเรียนกวดวิชาวิทย์คณิต
32.โรงเรียนกวดวิชารัชนี
                    ประเภทศิลปและอาชีวศึกษา
33.โรงเรียนดนตรีสุจินดา
34.โรงเรียนเสริมสวยเกศไพบูลย์
35.โรงเรียนสอนตัดเสื้อจุฑาทิพย์
36.โรงเรียนคอม ฯและภาษาลพบุรี
37.โรงเรียนลพบุรีการแพทย์แผนไทย
38.โรงเรียนศรีวิจิตรพิมพ์ดีด
39.โรงเรียนเสริมสวยกัลยา
40.โรงเรียนเชาวลิตคอมพิวเตอร์
41.โรงเรียนบ้านรำไทย
42.โรงเรียนนงนุชพิมพ์ดีด
43.โรงเรียนนวัตกรรมเทนนิส
44.โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชีวิตและศิลปะ
45.โรงเรียนสอนภาษาปรียากุล
46.โรงเรียนพิชญะการดนตรี
47.โรงเรียนภาษาหัวเต๊อะวิทยา
48.โรงเรียนศิลปะและการแสดงรักศิลป์
49.โรงเรียนภาษาสนุกลพบุรี
50.โรงเรียนบ้านเพลงการดนตรี
51.โรงเรียนภาษาเรียนสนุก
52.โรงเรียนสอนกอล์ฟ ธงชัยใจดี
53.โรงเรียนลดาคอมฯและภาษา
54.โรงเรียนเสริมสวยสุเทวี
                    (  ข้อมูล  10  มิถุนายน  2550  )
          ดังนั้น  โรงเรียนที่ไม่มีรายชื่อจะถือว่าเป็น  “โรงเรียนกวดวิชาที่เปิดสอนไม่ถูกต้องตามกฎหมาย” ตามระเบียบฯโรงเรียนที่ขอจัดตั้งถูกต้องตามกฏหมายจะต้องรายงานการดำเนินกิจการให้ สพท.ลบ.1ทราบทุกเดือน 
      และถ้าต้องการจะเปิดโรงเรียนกวดวิชาให้ถูกต้องจะต้องดำเนินการยื่นคำร้องขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
1.แบบรายการประวัติย่อของผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนท้ายแบบ สช.1
2.เอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดิน  หรือสัญญาเช่า
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.หลักฐานแสดงความรู้
5.หลักฐานแสดงว่ามีสัญชาติไทยโดยการเกิด
6.รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก  จำนวน 3ใบ
7.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
8.หนังสือยินยอมของคู่สมรส
9.ระเบียบการของโรงเรียน
10.แผนผังโรงเรียน/ห้องเรียน
11.แผนการเรียน
12.โครงการ
13.ผู้รับรองข้าราชการตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
โรงเรียนใดที่ไม่มีรายชื่อและประสงค์จะจัดตั้งให้ถูกต้องให้นำเอกสารทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วไปยื่นเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนตามมาตรา15(2)ได้ที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

                

                                                                                                                          
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนเอกชนตามมาตรา15(2)

คำสำคัญ (Tags)#km#การศึกษา#การจัดการศึกษา#สพท.ลบ.1#กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

หมายเลขบันทึก: 123418, เขียน: 30 Aug 2007 @ 13:31 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

อัน
IP: xxx.42.65.241
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ ต้องการทราบว่า

ถ้าจะเปิดโรงเรียนสอนพิเศษให้ถูกต้อง จะต้องมีข้าราชการระดับ 4 เป็นผู้รับรองคะ

ถ้าไม่มี ไม่รู้จักใครจะต้องอย่างไร

หนึ่ง
IP: xxx.128.8.227
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าหลักฐานแสดงความรู้ได้แก่อะไรบ้างคะ จำเป็นต้องจบทางด้านคุรุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ หรือไม่คะ

ครู กทม.
IP: xxx.122.171.49
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า ถ้าต้องการเปิดโรงเรียนสอนพิมพ์ดีดที่สามารถออกประกาศนียบัตรหลังจากเรียนจบหลักสูตรได้ จะต้องขออนุญาตกับใคร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ภัทรวีร์ คุณโท
IP: xxx.173.197.57
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า จะเปิดศูนย์หรือห้องเรียนหลักสูตรระยะสั้น(ภาษาอังกฤษ)สำหรับบุคคลทั่วไป ต้องดำเนินการอย่างไร และสามารถออกใบรับรองเพื่อเป็นหลกฐานการเข้าทำงานได้หรือไม่ จะต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถออกใบรับรองการผ่านหลักสูตรได้ครับ อยากรู้จริงๆ ขอบคุณมากขอรับ

ตะวัน
IP: xxx.232.190.143
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะชื่อตะวันค่ะอายุ 33 ปี ต้องการเรียนภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานในหลักสูตรเร่งรัดค่ะ

โรงเรียนสอนว่ายน้ำสุเมธสปอร์ตคอมเพล็กซ์
IP: xxx.52.110.145
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนสอนว่ายน้ำสุเมธ ฯ ได้ทำการขออนุญาติถูกต้องแล้วทำไมไม่มีรายชื่อครับอาจาร์แต่ทำไม่บางโรงขออนุญาติหลังเรา

ถึงมีชื่อได้ไง