ศบ.สต

เกี่ยวกับ ศบ.สต

ศบ.สต. หรือศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ตั้งขึ้นตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1091, 1092, 1093 / 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549

ภารกิจ ศบ.สต.
1. อำนวยการ สั่งการ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเบ็ดเสร็จ
2. พัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตาม แนวทางและข้อเสนอแนะคณะกรรมการ คณะ 2 และ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
3. จัดทำข้อเสนอ / แสวงหาทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานตามแนวทางข้างต้น
4. กำกับ ติดตามและประเมินผล เพื่อให้สนองตอบต่อ การบรรลุนโยบายยุทธศาสตร์
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานพัฒนา และการ แก้ไขปัญหา เสนอผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข เป็นประจำและต่อเนื่อง
6. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเป็นจังหวัดในเขต 18 และ 19
     ทั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเป็นจังหวัดในเขต 18 และ 19

ภารกิจในการบริหารพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
      กรอบแนวทางการดำเนินงาน ของคณะกรรมการศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) ได้วางภารกิจการดำเนินงาน 7 ภารกิจและมี Focal Point รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ โดยจะมีผู้แทนจากกรม กอง ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากพื้นที่ 5 จังหวัด เข้าร่วมดำเนินการในแต่ละภารกิจดังน
ี้
   1. ด้านการบริหารจัดการ (บุคลากร การเงิน ครุภัณฑ์ เป็นต้น) รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขเขต
   2. ด้านการพัฒนาระบบความปลอดภัยของบุคลากรและสถาน บริการ แกนประสานโดย นพ.สสจ.สงขลา
   3. ด้านการพัฒนาระบบส่งต่อและการแพทย์ฉุกเฉิน แกนประสานโดย ผอ.รพ.หาดใหญ่
   4. ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและข้อมูล Violent Injury Surveillance แกนประสานโดย นพ.สสจ.ปัตตานี
   5. ด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ ความไม่สงบแกนประสานโดย นพ.สสจ.นราธิวาส
   6. ด้านการพัฒนาระบบบริการและความเข้มแข็งของชุมชน แกนประสานโดย นพ.สสจ.สงขลา
   7. ด้านการแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ แกนประสานโดย นพ.สสจ.ยะลา
     ซึ่งจะมีการตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เพื่อใช้ดำเนินงานต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน .

คำสำคัญ (Tags)#ศูนย์บริหารพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

หมายเลขบันทึก: 123312, เขียน: 30 Aug 2007 @ 09:58 (), แก้ไข: 10 Jun 2012 @ 13:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ประเวศ หมีดเส็น
IP: xxx.123.244.176
เขียนเมื่อ 

เรียน  ทุกท่าน

  ตามที่ตกลงกันไว้จะทำ blog ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นและเติมความรู้นั้น  ตอนนี้มาได้ครึ่งทางแล้ว  คาดว่าจะทำเป็นหัวข้อดังนี้

1.ระบบความปลอดภัย

2.การเยียวยา

3.ระบบ vis

4.ระบบการดำเนินงานภาคประชาชน(อสม.)

5.ระบบศูนย์ส่งต่อ

6.ระบบอื่นๆ  เช่น ระบบข้อมูล และ

7.ระบบเฉพาะสมาชิก

  หากท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมกรุณาแจ้งด้วยครับ

คนแถวนี้
IP: xxx.24.192.56
เขียนเมื่อ 
ความจริงแล้ว Blog มีไว้เขียนเพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆของเรานะ ไม่ใช่มีไว้แสดงความคิดเห็น แต่หากจะแสดงความคิดเห็นก็น่าจะแสดงในฟอรัม หรือกระดานข่าวนะ
ประเวศ หมีดเส็น
IP: xxx.123.242.140
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คนแถวนี้ครับ

จริงๆพยายามประยุกต์ใช้ blog เพื่อให้ทุกคนได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นที่ตั้งไว้เพื่อจะได้ป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ต่อไปครับ

ประเวศ