สมุดบันทึกผลงานและคุณความดี

นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดเผยว่า การจัดทำสมุดพกข้าราชการเพื่อบันทึกผลงานและคุณงามความดี เป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนพฤติกรรมของข้าราชการ โดยข้าราชการจะต้องบันทึกความดีที่ได้ทำ และข้อบกพร่องหรือปัญหาในการทำงานเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางราชการที่บ่งชี้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และคุณธรรมจริยธรรมของแต่ละคน ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของตนเองมากขึ้น และผู้บังคับบัญชาก็จะหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงจังต่อพฤติกรรมการทำงานของข้าราชการ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการที่ดีมีความสามารถสูงมีโอกาสก้าวหน้า ขณะเดียวกันก็ช่วยควบคุม
หรือพัฒนาข้าราชการที่ไม่มีคุณภาพให้เปลี่ยนมาเป็นข้าราชการที่ดีมีคุณภาพโดยกรอบการดำเนินงานเกี่ยวกับสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการพลเรือนสามัญนั้น ส่วนราชการต้นสังกัด
จะกำหนดให้ข้าราชการบันทึกผลงานและคุณงามความดีในสมุดพกข้าราชการในแต่ละรอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ตุลาคม 2550
ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ออกจากราชการ***อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.pr.ago.go.th/oag/upload/ukhp8ospla_170807_detail.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ใน สช.

คำสำคัญ (Tags)#สช.#สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี

หมายเลขบันทึก: 122698, เขียน: 28 Aug 2007 @ 14:00 (), แก้ไข: 29 Mar 2012 @ 07:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)