สายที่ไม่เคยปฎฺเสธใคร :สายด่วน มมส

Panuch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การฝึกอบรมนิสิตอาสาสมัครทางโทรศัพท์ เรื่อง เทคนิคการบริการปรึกษาทางโทรศัพท์

วันนี้งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ได้จัดกิจกรรม    โครงการฝึกอบรมเทคนิคการบริการปรึกษาทางโทรศัพท์ รุ่นที่ 2   พิธีเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาท แก่นิสิตอาสาสมัคร  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกอบรมในวันนี้    

โดย อาจารย์พรพนม    ศรีวิเชียร    ตำแหน่ง   ผู้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดี 

เวลา09.00 น.   และผู้เข้าร่วม เป็นนิสิตกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป    ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ  ระหว่างวันที่ 25-26  สิงหาคม 2550      ณ    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป้าหมาย จำนวน 30 คน  เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่นิสิตให้ความสนใจ และอาสาเข้ามาเพื่อรับการฝึกอบรมในคอร์สนี้ ทั้งหมด 44 คน

ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มย่อยอย่างสนุกสนาน

เพื่อที่จะเรียนทั้งทฤษฎีและภาคปฎิบัติด้านการบริการปรึกษาทางโทรศัพท์     ในการที่จะนำทักษะต่างๆที่ได้รับไปให้บริการปรึกษาแก่เพื่อนๆ นิสิตด้วยกัน   หลังจากที่ผ่านการอบรม 2 วันนี้แล้ว  นิสิตอาสาสมัครทุกๆคน จะต้องเข้าเวรปฎิบัติงานอาสาสมัคร  ด้านการบริการปรึกษา  ของ   สายด่วน มมส    เวลา 16.00-20.00 น.  วันจันทร์-วันศุกร์

นิสิตอาสาสมัคร แต่ละคนให้ความสนใจดีเยี่ยม

ต้องขอชื่นชมนิสิตอาสาสมัคร  ที่เป็นผู้ที่เสียสละ    มี "จิตอาสา "  พร้อมที่จะให้บริการและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความสมัครใจ

  

ภาพหมู่ของนิสิตอาสาสมัครทางโทรศัพท์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้   ยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   อีกทั้งเป็นการประสบการณ์ในการปฎิบัติงาน   การบริการปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  สามารถนำเทคนิคที่ได้รับ  ไปให้บริการกับตนเองและคนรอบข้างด้วย  ทำให้เกิดเครือข่ายในการให้บริการนิสิตอย่างทั่วถึงในมหาวิทยาลัยฯอีกหนทางหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานแนะแนว

คำสำคัญ (Tags)#งานแนะแนว#msu-km

หมายเลขบันทึก: 122070, เขียน: 25 Aug 2007 @ 19:57 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

น่ายินดีนะครับ ที่มีทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณภาพ  ขอเป็นกำลังให้นะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ด้วยความขอบคุณ  และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ค่ะ  การทำงานเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการที่จะพยายามในการลดปัญหาความรุนแรงด้านต่างๆ   โดยการขยายการทำงานแบบเครือข่าย  และ การส่งเสริมศักยภาพนิสิตที่มี "จิตอาสา " ในการทำงานด้านการบริการปรึกษาทางโทรศัพท์  แบบเพื่อนช่วยเพื่อน อย่างทั่วถึง  ภายในรั้ว  ของมหาวิทยาลัยฯ

เขียนเมื่อ 

แวะมาชื่นชมการทำงานที่เต็มไปด้วยความดีงามทั้งด้านจิตใจและการคิดของทีมงาน นะครับ

หากสามารถขยายผลเชิงรุกออกจากสายด่วน... ไปสู่การลงพื้นที่รุกคืบไปสู่คณะต่าง ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ  ก็น่าจะช่วยเยียวยานิสิตได้มากและกว้างขึ้น

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ  ที่แวะมาชื่นชม และให้กำลังใจเรื่อยมา  ส่วนการขยายการทำงานในเชิงรุก  มีแผนงานในการลงสู่ สู่คณะต่าง ๆ อาจจะในโอกาสต่อไป