เก็บมาฝาก จากห้องเรียน : Learning Organization องค์กรสมัยใหม่


องค์กรยุคใหม่ ก้าวไปสู่การแข่งขัน

การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองจากองค์กรดั้งเดิม ไปสู่การแข่งขัน ซึ่งคุณลักษณะขององค์กรการเรียนรู้ ประกอบด้วย

1. การเรียนรู้เกิดจากการทำงานขององค์กรทั้งหมด เสมือนว่าองค์กรมีสมองเดียว

2. สมาชิกองค์กรรับทราบว่า การเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร เป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อความสำเร็จขององค์กร

3. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งกระบวนการ ยุทธศาสตร์และบูรณาการ ต้องควบคู่กันไปกับการทำงาน 

4. เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์และก่อใหเกิดสิ่งใหม่

5. การคิดเป็นระบบ เป็นพื้นฐานสำคัญ

6. ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศและแหล่งข้อมูลที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร

7. สร้างบรรยากาศกระตุ้นหรือให้รางวัล และเร่งให้เกิดการเรียนรู้ทั้งระดับบุคคลและระดับกลุ่ม

8. สร้างชุมชนเรียนรู้ให้เหมือนกับเป็นขุมขนภายในองค์กร เป็นเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานที่สามารถสร้างนวัตกรรมและความรู้ใหม่

9. การเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เรื่องแปลกใหม่หรือความล้มเหลวถือว่าเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้

10. โอกาสแห่งการเรียนรู้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น

11. ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

12. ดำเนินกิจกรรมไปด้วยความหวัง มีการทบทวน และมีมุมมองใหม่ๆ

13. สมรรถนะหลักได้รับการพัฒนาอย่างดี เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดผลิตผล และบริการใหม่ๆ

14. องค์กรสามารถปรับ ปฏิรูปและเริ่มต้นวัฎจักรใหม่ เพื่อตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลง

อ้างอิงจาก คำบรรยายเรื่อง ลักษณะขององค์กรสมัยใหม่ ของ ผศ.ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2550

หมายเลขบันทึก: 121967เขียนเมื่อ 25 สิงหาคม 2007 11:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 20:03 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี