บทที่4 เทคโนโลยีสื่อสารComnimucation Technology

วัตถุประสงค์หลัก

เทคโนโลยีสื่อสารเป็นการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ทางการ สื่อสารโทรคมนาคมมาใช้ในการรับและส่งข้อมูล (Data) หรือสารสนเทศ(Information) จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งอาจกระทำโดยอาศัยระบบการส่งข้อมูลทางคลื่นไฟฟ้าผ่านสายโทรศัพท์ หรือระบบส่งข้อมูลทางแสง เช่น แสงเลเซอร์ ผ่านเคเบิล ใยแสง เป็นต้น

วัตถุประสงค์หลักของการนำการสื่อสารมาประยุคต์ใช้ในองค์การ

1.เพื่อรับข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งกำเนิดข้อมูล  ทำให้รับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ลดความคลาดเคลื่อนของสารสนเทศ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำสารสนเทศมาใช้งาน

2. เพื่อส่งและกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

3. เพื่อช่วยลดเวลาการทำงาน

 4.เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งข่าวสาร สามารถนำมาใช้แทน การส่งข่าวสารด้วย ไปษณีย์ โทรเลข หรือการใช้คนนำสาร

5.เพื่อช่วยขยายการดำเนินการขององค์การ

6.เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารขององค์การ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียกใช้ได้ในเวลาที่ต้องการ ทำให้เขาสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์

คำสำคัญ (Tags)#เทคโนโลยีสื่อสาร

หมายเลขบันทึก: 121954, เขียน: 25 Aug 2007 @ 11:09 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

อ่านแล้วเข้าใจง่ายดี แสดงว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญจริง