ผมโดนถามบ่อยๆ เรื่องจุดธูปจุดเทียน ในการบูชาต่าง ๆ จึงอยากเขียนบันทึกรวมไว้ในที่นี้ เผื่อมีใครอ่านแล้วสามารถบอกต่อๆกันไปได้ เพราะพิธีกรรมกับเราแยกกันไม่ออก บอกคนอื่นได้เขาจะได้มีความสุขในการจัดเตรียมอุปกรณ์ หรือถือปฏิบัติ

  • การจุดเทียนบูชาพระ .....ใช้เทียน ๒ เล่ม เพื่อบูชาพระธรรม พระวินัย
  • ในการจุดเทียน...ให้จุดเทียนด้านขวามือขององค์พระพุทธรูปก่อน แล้วค่อยจุดด้านซ้ายมือขององค์พระพุทธรูปต่อไป

  • จำนวนธูปในการบูชา

๓ ดอก สำหรับบูชาพระ

  • เพื่อบูชาพระมหากรุณาธิคุณ... พระมหาปัญญาธิคุณ พระมหาบริสุทธิคุณ

๓ ดอก สำหรับบูชาพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ

๔ ดอก สำหรับบูชาเจ้าที่อิสลาม

๕ ดอก สำหรับบูชาเจ้าที่

๗,๘,๙ ดอก (แล้วแต่อธิษฐานหยิบ) สำหรับบูชาเจ้าที่คนจีน

๗ ดอก สำหรับบูชาพระชัยมงคล (พระภูมิประจำบ้าน ร้านค้า)

๘ ดอก สำหรับบูชาพระแม่ธรณี

๙ ดอก สำหรับบูชาพระมหากษัตริย์

๑๖ ดอก สำหรับบูชาเทพ

๑๖ ดอก (เทียน ๔ เล่ม ไหว้ทั้ง ๔ ทิศ) สำหรับบูชาพระพรหม