ท่มา

จารีตประเพณี

เรื่องท่มาของจารีตประเพณีดั้งเดิมสกลนคร

ท่มาของพระอุปคุต  พระอุปคุตเป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธ์มากรูปหนึ่งเกิดในสมัยพระอโศกมหาราชในการทำบุญใหม่ ๆ อะไรก็ตามมารท่เป็นเวรของพระพุทธเจ้ามักจักขัดขวางเสมอไม่มีใครสามารถปราบได้นอกจากพระอุปคุตพระเถระรูปนี้เท่านั้นเล่าว่าท่านเป็นลูกหลานของนางมัจฉา ท่านจำวัดของท่านอยู่ท่สะดือทะเล  ดังนั้นเวลาเชิญพระอุปคุตจึงนิยมกันไปเชิญท่มีนำ(สมมุติเอง) จะเป็นแม่นำ หนองนำ สระน้ำ หรือบ่อนำ ก็ได้ขอให้มีนำ

บุญมหาชาติหรือบุญพระเวสเป็นบุญใหญ่ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุร้ายจากพระยามารดังกหล่าว โบราณจารย์อิสานท่านจึงนิยมอารธนาพระอุปคุตมาคุ้มครองชาวบ้านมักปลูกหออุปคุต ศาลาการเปรีนยญ ซึ่งจะมีบริขาร 8 ครบ คือมีรองเท้าและร่มด้วยเอาเข้าไว้ในหออุปคุตในวันรวมบุญมหาชาตินั้นเวลาประมาณ 05.00 น.ผู้เฒ่าผู้เป็นประธานฝ่ายบ้านในทางศาสนาพิธีพร้อมญาติโยม ชายแต่ง(บางแห่งเจ้าอาวาสก็ไปด้วย) ถือขัน 5 ขัน 8 มี ฆ้องไปด้วย  1 ใบ พากันไปยังหนองน้ำกล่าวคำอารธนาพระอุปคุตมาเป็นหลักในการป้องกันศรัตรูแล้วพากันแห่มา(ตีฆ้องเป็นจังหวะ ๆ) อารธนามาประดิษฐานไว้ในหออุปคุต เมื่อถึงแล้วพากันแห่เวียนรอบ อุปคุต 3 รอบ จึงนิมนต์ขึ้นบนหอโดยเอาขั้น 5 ขัน 8 นั้นขึ้นมาถวายพร้อมกับเครื่องอัฏฐะบริขาร

นายสุระวัฒน์  นาอุดม  รหัสนักศึกษา  4930123103713

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า

คำสำคัญ (Tags)#จารีตประเพณี

หมายเลขบันทึก: 120827, เขียน: 20 Aug 2007 @ 18:33 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
 เคยไปดูการอันเชิญพระอุปคุตท่ีอำเภอธาตุพนมมาแล้ว   (รติกานนท์ อำเภอเมืองเลย)