เทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ

ระบบดี พัฒนาดี

โทรศัพท์

เทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ

ระบบเครือ  (Networking) เป็นระบบสื่อสารที่เชื่อมโยงคอม ฯ  และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่สองระบบเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลเข้าระหว่างกัน หรือร่วมกันทำกิจกรรม ด้านสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ

1.คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่กระทำการรวบรวม  จัดรูปแบบและประมวลผลในปริมาณมาก

2. สถานี (Terminal) หรืออุปกรณ์รับส่งข้อมูล เป็นอุปกรณ์ที่รับส่งข้อมูลจากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 

3. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร  (Communication) เป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่เชื่อมโยง

4.อุปกรณ์การสนับสนุนการติดต่อสื่อสาร( Communication  Processer) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วย สบับสนุนให้การรับส่งข้อมูล

5. ชุดคำสั่งสำหรับการติดต่อสื่อสาร (Communication  Software)  ชุดคำสั่งที่ พัมนาขึ้นสำหรับควบคุมการนำข้อมูลเข้าออกและอื่น

เว็ปไซต์มหาลัยราชภัฏนคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นอกสายตา

คำสำคัญ (Tags)#ระบบสารสนเทส

หมายเลขบันทึก: 120489, เขียน: 18 Aug 2007 @ 15:59 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)