การศึกษาดูงานโรงเรียนชาวนา จ.สุพรรณบุรี

การดำนาโดยใช้ต้นกล้าเพียง 1 ต้น
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550 ข้าพเจ้าได้มีโอกาศเดินทางไปดูงานของกลุ่มชาวบ้านที่ผ่านการเรียนจากโรงเรียนชาวนา ที่มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของเขา กลุ่มชาวนาบ้านแจงมีสมาชิกที่ทำนาโดยไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงประมาณ 35 ครอบครัวและเป็นสมาชิสหกรณ์สัจจะออมทรัพย์ประมาณ 80 คน การดำเนินงานของสหกรณ์สัจจะออมทรัพย์เป็นไปด้วยดีมาก มีความก้าวหน้า การทำนาของกลุ่มบ้านแจงนี้ ทำได้ปีละ 1 ครั้งเนื่องจากต้องอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว แต่ชาวบ้านทุกคนมีความสุขถึงแม้ว่ารายได้จะไม่มาก เนื่องจากชาวบ้านรู้จักความพอเพียง อยากให้ทุกคนคิดเป็นอย่างชาวบ้านกลุ่มนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน maradona

คำสำคัญ (Tags)#สัจจะออมทรัพย์

หมายเลขบันทึก: 120455, เขียน: 18 Aug 2007 @ 15:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)