โครงการวิจัยผักปลอดภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผักปลอดภัย ม.นเรศวร เมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้ความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล ทุกคนจะมาด้วยความเต็มใจ และมั่นใจ และพร้อมจะไปด้วยกัน

เมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกลุ่มนักวิจัยของ ม.นเรศวร เพื่อจะจัดทำโครงการวิจัยนำร่อง "ผักปลอดภัย ม.นเรศวร" (ผมตั้งชื่อเองครับ)  ซึ่งการประชุมครั้งนี้เกิดจากแรงกระตุ้นที่ได้ไปเห็นบรรยากาศแลกเปลี่ยน เรียนรู้ จากการประชุม KM สัญจร ของ สคส. และ สกว. ที่จัดร่วมกับจังหวัดพิจิตร  เมื่อวันที่ 9-10 ม.ค. 49 ที่ผ่านมา  การประชุมของกลุ่มนักวิจัยในครั้งนี้นำโดยท่านรองวิจัยฯ ผศ.ดร.วิบูลย์  และท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ ผศ.ดร.พีรศักดิ์  ซึ่งได้เชิญนักวิจัยทุกภาคส่วนมาร่วมพูดคุย เกี่ยวกับการจัดทำโครงการการวิจัยนำร่องเพื่อการผลิตผักปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  โดยการจัดทำโครงการวิจัย เพื่อเสนอต่อจังหวัดเพื่อของบประมาณจังหวัด  เพื่อเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ของจังหวัดในการเป็นเมือง "อาหารปลอดภัย"      

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร และมีการกำหนดทิศทางในระดับหนึ่ง  ซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีของการนำ KM มาสู่การปฏิบัติ  เมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้ความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล ทุกคนจะมาด้วยความเต็มใจ และมั่นใจ และพร้อมจะไปด้วยกัน ความก้าวหน้าของโครงการ ผมจะติดตามมาเล่าสู่กันฟังต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัยความเห็น (0)