วัลลภา45

งานพิมพ์

อาคารประชาสัมพันธ์  กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  แผนกผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ช่วงเช้า

     วันนี้เรามาถึงที่ทำงานพี่ปุ๋ยได้สั่งงานให้เราทำการพิมพ์งานมีงาน 2 ชิ้นคือ การพิมพ์รายชื่อพนักงานในกองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และปีงบประมาณ 2548

     เราทำการพิมพ์รายชื่อของพนักงานของกองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ก่อน โดยขั้นตอนในการพิมพ์ของเรามีดังนี้

     -เราตีตารางทั้งหมด 8 ช่อง แต่เราต้องมาแบ่งอีกว่าแผนกละ 4 ช่อง

     -พิมพ์ข้อความลงไปในแต่ละช่อง ช่องที่1 ลำดับ ช่องที่2 รหัส  ช่องที่3 ชื่อ-นามสกุล  ช่องที่4 ตำแหน่ง

     -กองผลิตสื่อของเรามีทั้งหมด 5 ส่วนเราก็ต้องพิมพ์ 5 ส่วนโดยหัวข้อการพิมพ์เหมือนกัน โดยกลุ่มงานผลิตสื่อโสตทัศน์ ประกอบด้วย ส่วนกลาง แผนกผลิตสื่อและรายการ แผนกนิเทศศิลป์ แผนกการภาพ แผนกโสตทัศนูปกรณ์ 

ช่วงบ่าย

     เราก็มาพิมพ์งานต่อแต่ในช่วงบ่ายนี้จะเป็นการพิมพ์ในส่วนของอัตรากำลังงานของกลุ่มผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ปีงบประมาณ 2548 ขั้นตอนในการพิมพ์นั้น

     -เราต้องตีตาราง 4 ช่อง โดยมีช่องเล็ก 2 ช่องและช่องใหญ๋ 2 ช่อง โดยพิมพ์ลำดับ  อยู่ในช่องเล็ก และพิมพ์ รหัส   ชื่อ-นามสกุล   ตำแหน่ง รวมกันอยู่ในช่องใหญ่

     -แล้วก็พิมพ์สรุปผลงบประมาณในสุดท้ายของหน้ากระดาษ

     การพิมพ์งานของเรานั้นเราใช้โปรแกรม WORLD เมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วเราก็ต้องตรวจทานก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันการผิดพลาดของการทำงานเมื่อตรวจทานแล้วเราถึงจะให้พี่ปุ๋ยตรวจอีกครั้งแล้วเราถึงจะสั่ง Print เพื่อนำมาใช้งาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของวัลลภาความเห็น (1)

เศณวี
IP: xxx.146.247.69
เขียนเมื่อ 
สีสันโดนใจมากเลยครับอ่านของวัลภาเสร็จแล้วปวดตามากครับ