Sahana ระบบจัดการข้อมูลในภาวะภัยพิบัติ

Klaikong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Sahana ระบบจัดการข้อมูลในภาวะภัยพิบัติ

 Sahana คือระบบจัดการข้อมูลในช่วงเกิดภัยพิบัติ ซึ่งจะจัดการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสบภัย, ค่ายบรรเทาทุกข์ต่างๆ, สิ่งของที่บริจาค, อาสาสมัคร, โครงการช่วยเหลือ อาทิ การสร้างที่พัก การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย และมีระบบเสริมการทำงานอาทิ GIS และ การส่ง SMS

ที่มาของการพัฒนาโปรแกรมนี้ก็คือ หลังจากเกิดเหตุการณ์ Tsunami ศรีลังกาซึ่งเป็นประเทศที่ริเริ่มการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ ประสบปัญหาเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปัญหาก็คล้ายๆ กับหลายประเทศที่ต้องประสบกับ Tsunami ก็คือ สิ่งของบริจาคไม่ตรงกับความต้องการ, สิ่งของไปไม่ถึงพื้นที่ประสบบภัย, อาสาสมัครบรรเทาทุกข์ไปรวมกันอยู้จุดใดจุดหนึ่งเกินไป บางที่ก็ไม่มีอาสาสมัคร โครงการช่วยเหลือต่างๆ ลงไปซ้ำซ้อนกัน

จากปัญหานี้ทีมอาสาสมัคร IT ของศรีลังกาได้พัฒนาซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลขึ้นโดยใช้เวลาเพียงสองวันหลังจากเกิดภัยพิบัติ ให้ชื่อว่า Sahana ภาษาศรีลังกา แปลว่าการฟื้นฟู (Relief) ซึ่งก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และใช้งานกับภัยพิบัติในช่วงต่อมา อาทิ แผ่นดินไหวที่ชายแดนปากีสถาน โคลนถล่มที่ฟิลิปปินส์ พายุฮอริแคแคทริน่า นอกจากนั้นยังมีการใช้งานอีกหลายหน่วยงาน ในหลายประเทศ ไทยเองก็มีใช้งานที่สภากาชาด ฯ

ฟังชั่นการทำงานหลักๆ ของ Sahana จะมี 7 รายการดังนี้

1. การลงทะเบียนบุคคลสูญหาย
2. การลงทะเบียนหน่วยงานบรรเทาทุกข์
3. ระบบจัดการความต้องการ การบรรเทาทุกข์
4. การลงทะเบียนค่ายบรรเทาทุกข์
5. การจัดการอาสาสมัคร
ุ6. ระบบจัดการสิ่งของบรรเทาทุกข์
7. ระบบแจ้งเตือนภัย

การเก็บข้อมูลผู้ประสบภัย เนื่องด้วยโปรแกรมทั้งหมดเป็นโอเพ่นซอร์ต แบบ Web Application ระบบฐานข้อมูลใช้โปรแกรม MySQL การลงทะเบียนผู้ประสบภัย ลงทะเบียนจะเก็บชื่อ ที่อยู่ รูปภาพ ตำหนิ บริเวณที่พบตัวครับสุดท้าย (สองอันหลังเป็นกรณีทเป็นผู้สูญหาย) และ อื่นๆ สามารถเข้าไปทดลองใช้งานได้ที่ http://demo.sahana.lk

รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ http://www.sahana.lk 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Klaikong ICT4Dความเห็น (7)

ก้อย
IP: xxx.12.74.14
เขียนเมื่อ 

ได้อ่าน e-mail ที่ตอบกลับไปแล้วค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะ และอยากถามต่อว่าถ้าดาวน์โหลดsoftwareนี้มาแล้วเราจำเป็นต้องใช้ระบบ network ในการทำงานมั้ยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ไม่จำเป็นครับ ติดตั้งบนเครื่อง PC แบบ stand alone ก็ได้ แต่ต้องมี Apache เว็บเซิร์ฟเวอร์, MySQL และ PHP ระบบปฏิบัติการจะเป็น Linux หรือ Window$ ก็ได้ แต่วิธีติดตั้งก็จะแตกต่างกัน

ถ้าเป็น Window$ ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Appserv ที่ http://www.appservnetwork.com/index.php จากนั้นเข้าไปดาวน์โหลด Sahana ที่ http://www.sahana.lk/node/11 คลิกดาวน์โหลดที่
Source package in .zip format for windows users
แตก zip  และเอาแฟ้ม sahana ไป save ไว้ที่ C:\AppServ\www แล้วใช้ Browser พิมพ์ http://localhost/sahana แล้วติดตั้งตามขั้นตอนบนหน้าเว็บต่อไปครับ

ถ้าเป็น Linux ก็จะมี package ของ Debian และ Redhat ครับ

 

ก้อย
IP: xxx.12.74.5
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

ช่วยอธิบายรูปที่หน้า 12(Figure 1) ที่ http://chamindra.googlepages.com/Sahana-Project-Overview-0.9.pdf

ขอบคุณค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

เป็นขั้นตอนในการทำงานทั่วไปของ Sahana ครับ 

สีแบ่งเป็นกลุ่มการทำงานครับ

สีชมพู Disaster Region คือ พื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติที่มีเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครไปเก็บข้อมูลในพื้นที่

สีเหลือง NGO/[email protected] Hub คือ หน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือ

สีเขียว Center of [email protected] Hub คือศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ

ขั้นตอนก็คือ เจ้าหน้าที่หรือ อาสาสมัคร ลงไปในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ประสบภัย อาจจะเป็นข้อมูลในรูปแบบกระดาษหรืออิเลกทรอนิกส์ก็ได้

เมื่อส่งข้อมูลหากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้โดยตรงจากพื้นที่ ก็นำข้อมูลเข้าระบบของ Sahana ที่อยู่ใน server ของศูนย์ปฏิบัติการได้เลย หรือถ้าไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ก็ส่งฟอร์มที่เป็นกระดาษหรือไฟล์มาที่หน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือ สีเหลือง ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายรัฐและองค์กรเอกชน (NGO) จะนำข้อมูลเข้า Sahana ผ่านระบบเว็บเบราเซอร์ เพื่อส่งข้อมูลเข้า server ของศูนย์ปฏิบัติการ

ที่ศูนย์ปฏิบัติการหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบ Sahana ที่ดูแล Sahana Server จะมีผู้ดูแลระบบ อีกส่วนหนึ่งคือมีคนทำหน้าที่ี่ประมวลรายงานสรุป เพื่อส่งให้หน่วยงานที่ประสานงานความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ดำเนินการต่อไป อาิทิ หาสิ่งของช่วยเหลือเพิ่ม หรือ ทุ่มความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพิ่ม หรือ แจ้งยอดเหยื่อของภัยพิบัติ ว่ามีคนตาย คนหาย คนเจ็บ เท่าไหร่แล้ว 

 

ก้อย
IP: xxx.12.74.5
เขียนเมื่อ 

-หน้า 10 ที่ส่วน Alignment to FOSS

-หน้า 12 ที่ส่วน deployment strategy

หมายความว่าอะไรคะ

ยังงงๆ อยู่ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

Alignment to FOSS  คือ Sahana เลือกที่จะพัฒนาแบบ Free and Open Source Software เพราะเห็นว่าระบบจัดการภัยพิบัติ เป็นซอฟต์แวณืที่ช่วยเหลือเชิงมนุษยธรรม การทำให้ซอฟต์แวร์เป็นโอเพนซอร์ต จะสามารถระดมอาสาสมัครจากทั่วโลกมาช่วยพัฒนซอฟต์แวร์ ทำให้ต้นทุนการพัฒนาลดลงไป และสามารถนำไปปรับใช้กับระบบซอฟต์แวร์อื่ื่นๆ ได้อย่างอิสระเพราะ Sahhna เปิดเผยซอร์สโค๊ดของโปรแกรม ที่ทำให้ปรับปรุง และ แปลเป็นภาษาท้องถิ่นต่างๆ ได้อย่างเสรี

 Deployment strategy

คือมีทั้งระบบใหญ่ ในกรณีที่เป็นระบบที่มี user จำนวนมาก ต้องใช้ทั้ง server และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

อีกแบบหนึ่งคือ Lightweight หรือเป็นแบบเล็กๆ คือบางครั้งเมือเกิดภัยพิบัติ เครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าเครือข่ายไฟฟ้า หรือ การสื่อสาร  อาจถูกตัดขาด Sahana สามารถใช้ใน Notebook ที่ใช้พลังงานจากเครื่องปั้นไฟได้ และสามารถรันระบบทั้งบนแผ่น CD หรือ USB Drive ในกรณีที่มีข้อจำกัดเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในพื้นที่ภัยพิบัติ

ยอยอ
IP: xxx.8.20.6
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนถามเรื่องการติดตั้งโปรแกรมค่ะ

 คือว่าเข้าไปที่  Navigation / Installation /Windows XP

แล้วก็ทำตามขั้นตอนแล้วค่ะ แต่ติดhttp://localhost/sahana ค่ะมันlink ไม่ได้ค่ะ  

 แล้วที่ให้เอาแฟ้ม sahana ไป save ไว้ที่ C:\AppServ\www ในเครื่องของดิฉันเอาไปไว้ที่C:\wamp\www ได้รือเปล่าค่ะ มันไม่มีC:\AppServ

ขอรบกวนด้วยนะค่ะ

หมายเลขบันทึก

120218

เขียน

17 Aug 2007 @ 14:43
()

แก้ไข

19 Jun 2012 @ 15:04
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า
ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก