บทความนี้เป็นต่อเนื่องจากบทความตอนที่หนึ่ง เป็นการนำเสนอการปรับแต่งโปรแกรม Notepad และ Internet Explore ให้สามารถใช้ภาษาเขมรได้

1. KeyBoard Map ภาษาเขมร
หลังจากติดตั้งฟอนต์เขมรยูนิโค้ดแล้ว ท่านสามารถพิมพ์แฟ้ม C:\Program Files\Khmer Unicode 1.2\KhmerKeyboard_NiDA_V1.0.pdf ออกมาประกอบการใช้คีย์บอร์ดได้


2. การปรับแต่งโปรแกรม Notepad
โปรแกรม Notepad เป็น text editor ที่สะดวกในการใช้ที่สุด มีขั้นตอนการปรับแต่งดังต่อไปนี้

2.1 เปิดโปรแกรม Notepad ไปที่เมนู Format > Font... แล้วปรับค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้
Font : Khmer Os System (หรือแบบอื่นๆ )
จากนั้นเลือก Font Style และ Font Size ตามที่ต้องการ


2.2 ทดลองพิมพ์ใน Notepad ได้เลย


3. การปรับแต่งโปรแกรม Internet Explore
โปรแกรม Internet Explore เวอร์ชัน 6.0 สามารถท่องเว็บที่ใช้ฟอนต์เขมรยูนิโค้ด ได้ทันที่ สำหรับ เวอร์ชัน 7.0 ต้องปรับแต่งเล็กน้อย ตามขั้นตอนต่อไปนี้

3.1 ไปที่เมนู Tool > Internet Options จะปรากฏกล่อง Internet Options
- จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม Fonts

3.2 ไปตั้งค่า ดังต่อไปนี้
Language Script : Khmer Webpage
Font : Khmer Os


3.3 ทดลองใช้งาน