ความรู้ที่ได้จากการอบรม"การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน"

ravinan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การพัฒนาคุณภาพงานบริการ

การบริการคืออะไร?

  • เป็นสิ่งที่ถูกผลิตขึ้น ณ เวลาที่ให้บริการ
  • เป็นสิ่งที่ไม่สามารถผลิต ตรวจสอบ เก็บรักษาไว้ได้ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง
  • เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแสดง ส่งตัวอย่างให้ใช้ก่อนการได้รับบริการ
  • เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ คุณค่าขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ได้รับ
  • เป็นสิ่งที่ส่งต่อไปยังบุคคลที่ 3 ไม่ได้ เรียกคืนไม่ได้
  • ความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นตัวกำหนดระดับความพึงพอใจ
  • ยิ่งมีผู้ใช้บริการมาก ความพึงพอใจของผู้รับบริการจะยิ่งน้อยลง
  • บริการต้องใช้คนเป็นผู้ผลิต

คุณภาพงานบริการภาครัฐ (Public Service Quality)

        หมายถึงการให้บริการได้อย่างตรงความต้องการแก่ประชาชนผู้มารับบริการ ภายใต้กรอบการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Service-Quality-Improvement

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาคุณภาพงานบริการ

หมายเลขบันทึก: 118678, เขียน: 10 Aug 2007 @ 16:03 (), แก้ไข: 22 Mar 2012 @ 15:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)