สิ่งดีๆที่อยากเล่า

สถาบันการศึกษาพยาบาล ผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ

  เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีโอกาสนำผู้นำนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  ม.สงขลานครินทร์    ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ในเวทีของแผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ  มีความประทับใจในส่วนงานของนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน     เนื่องจากได้มีโอกาสร่วมเรียนรู้ตลอดกระบวนการตั้งแต่กระบวนการรวมกลุ่มนักศึกษาที่สนใจ  ร่วมพัฒนาโครงการในเวทีแรกของแผนงาน   ติดตามร่วมเรียนรู้ในพื้นที่   สรุปการเรียนรู้และนำเสนอตลอดจนการร่วมจัดกระบวนกับชุมชน   ในฐานะที่ปรึกษา โครงการ   โครงการที่ได้รับการสนับสนุนของคณะพยาบาล  มอ.คือ

คุณภาพอาหารคุณภาพชีวิตเป็นโครงการที่ทำในสภาบันการศึกษา   และดอกปีบสู่ ชุมชนเป็นโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติ การพยาบาลอนามัยชุมชนในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่น

       จาก การร่วมแลกเปลี่ยนเราได้เห็นการทำงานสร้างเสริมสุขภาพที่หลากหลายที่สำคัญสิ่งเหล่านี้เราต้องทำด้วยตนเอง  ในขณะเดียวกันต้องสามารถนำคนอื่นได้ ด้วยทักษะที่ตนเองปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน    การเห็นคุณค่าและความสมารถของคนอื่น   สิ่งที่ทุกคนอยากเห็นคือภาพของควมสุขที่ทุกคนได้รับ

       สิ่งสำคัญของการเกิดโครงการจากนักศึกษา  คือแรงบันดาลใจที่ต้องการเห็นภาพของความสุข    มีกลุ่มที่สนใจร่วมกัน   ได้รับโอกาส  

ทำให้เขาได้ใช้โอกาสในการฝึกทักษะอย่างเป็นระบบ  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเป็นเครือข่ายทั้งโดยธรรมชาติ   และได้รับการหนุนเสริม 

เกิดเป็นความคิดต่อเนื่องของการพัฒนาตนเอง   การส่งต่อจากรุ่น  สู่รุ่นเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการถ่ายทอดอุดมการณ์  หรือแรงบันดาลใจร่วมอันจะเป็นพลังของการขับเคลื่อนประเด็นให้เกิดความต่อเนื่อง  

      สิ่งที่ประทับใจ    คือคำตอบที่ว่า    พยาบาลจะเรียนรู้เพื่อเป็นสัญญลักษณ์ของผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกันกับสังคม   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลปฐมภูมิ

คำสำคัญ (Tags)#สถาบันการศึกษาพยาบาล#ผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ

หมายเลขบันทึก: 118520, เขียน: 10 Aug 2007 @ 09:52 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)