ประชุมสำนักงานอธิการบดีเตรียมปรับระบบงานและโครงสร้าง

Planning Division KKU
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
RESTRUCTURE Office of President KKU

    วันที่ 16 สิงหาคม 2550  ขอเชิญผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมร่วมกัน เพื่อ rethink การปรับระบบงาน โครงสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กันใหม่อีกครั้ง ฟลังจากหายไป เกือบ 1 ปี (REstructure)

     โดย รศ.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี จะนำเสนอ Model  เวลา 09.30 - 11.00 น

     รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เป็นผู้นำประชุมเพื่อเสนอข้อคิดเห็น  สรุปผลการประชุม เวลา 11.00 - 15.00 น

     กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้เตรียมเสนอข้อมูล วิเคราะห์ผล จัดทำเอกสาร เพื่อนำเสนอ สภามหาวิทยาลัย สกอ.เพื่อเสนอออกเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Director of Planning Division.KKU

คำสำคัญ (Tags)#แผนยุทธศาสตร์#กองแผนงาน#มหาวิทยาลัยขอนแก่น#บริหารทรัพยากรมนุษย์#พัฒนาระบบงาน

หมายเลขบันทึก: 118179, เขียน: 08 Aug 2007 @ 22:09 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)