สร้างทัศนคติในการทำงานแบบ P-R-O-A-C-T-I-V-E

สิ่งแรกในการสร้างทัศนคติในการทำงานแบบ P-R-O-A-C-T-I-V-E ก็คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเองก่อนครับ

              อยากให้ทุกท่านช่วยเสนอความคิดเห็นกันหน่อยครับ

             สิ่งแรกในการสร้างทัศนคติในการทำงานแบบ P-R-O-A-C-T-I-V-E ก็คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเองก่อนครับ มีดังนี้
             มองโลกในทางบวก เป็นการคิดดี หรือคิดในทางสร้างสรรค์   ไม่ควรคิดมากกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้คุณไม่สบายใจ โดยคุณควรมองว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงแค่ทางผ่าน   หรือสิ่งที่ทุกคนย่อมต้องเจอะเจอได้เช่นกัน
        คิดที่จะเป็น ผู้ให้ มากกว่า ผู้รับ   โดยเฉพาะการมีจิตสำนึกของการให้ต่อองค์การหรือต่อหน่วยงานที่คุณทำงานร่วมด้วย  พยายามคิดว่าทำอย่างไรที่ตนสามารถทำให้องค์การได้รับประโยชน์มากที่สุด ต้องเป็นคนที่มีความคิดที่จะทำงานให้องค์การมากกว่าเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับจากองค์การ
         ทุกอย่างย่อมต้องเป็นไปได้ ต้องมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง   กล้าเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สามารถผลักดันให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ฝันไว้   โดยมีความตั้งใจและความเพียรพยายามอย่างเต็มที่
          วันพรุ่งนี้ ย่อมดีกว่า วันนี้ โดยจะตระหนักไว้เสมอว่าอนาคตย่อมต้องดีขึ้น เป้าหมายในอนาคตย่อมเกิดขึ้นจากการนำความรู้   ประสบการณ์   และบทเรียนจากความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากอดีตและปัจจุบันเป็นครูสอนหรือครูฝึกที่ดีที่สุด    เนื่องจากความคิดเชิงรุกจะส่งผลต่อเนื่องไปยังการกระทำในเชิงรุกเช่นเดียวกัน และพบว่าบุคคลที่ประสพความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับต่อสังคมนั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีทัศนคติและการปฏิบัติตนในเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ.... แล้วคุณเองล่ะ อยากจะเป็นเหมือนเช่นบุคคลที่ประสพความสำเร็จนั้นบ้างหรือไม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM : ความรู้ ความหมาย ครับ

คำสำคัญ (Tags)#ทัศนคติ#p-r-o-a-c-t-i-v-e#มองโลกในทางบวก#ทุกอย่างย่อมต้องเป็นไปได้

หมายเลขบันทึก: 118086, เขียน: 08 Aug 2007 @ 17:34 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 22:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)