วิสัยทัศน์

ict
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิสัยทัศน์ictตาก

วิสัยทัศน์

            ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง   มีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต     การบริหารจัดการ การวิจัย การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยได้รับบริการอย่างทั่วถึง   เท่าเทียม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ นำไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

  2.  พันธกิจ

          นำ ICT มาสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งทางด้านการเรียนรู้และการบริหารจัดการ และ      การพัฒนาการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนา ICT  โดยเน้น1)  การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนรู้ 2)  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 3)      การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน  ICT  4)      การกระจายโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อการศึกษา

3.   วัตถุประสงค์

1)  เพื่อประยุกต์ใช้ ICT ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนรู้ 2)      เพื่อประยุกต์ใช้ ICT ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการให้บริการ        ทางการศึกษา 3)      เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร ICT ให้สอดคล้องกับการพัฒนา ICT ของประเทศ   4)      เพื่อวิจัยและพัฒนา ICT ในการจัดการศึกษาและการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT 5)      เพื่อให้มีการเลือกใช้และกระจายโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ปฏิบัติการและบุคลากร สำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ การบริหารจัดการ และ การให้บริการทางการศึกษา  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่าย

คำสำคัญ (Tags)#วิสัยทัศน์

หมายเลขบันทึก: 117941, เขียน: 08 Aug 2007 @ 11:58 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)