ชื่อ: เคนครับ
อีเมล: [email protected]
หัวเรื่อง: ภาษามาลายู กับมาลายูปัตตานีเหมือน กันไหมครับ

ข้อความ:
ขอเรียนถามน่ะครับว่าภาษามาลายู กับ มาลายูปัตตานี เหมือนกันไหมครับแล้วถ้าอยากจะเริ่มศึกษาควรเริ่ม่อย่างไรดีครับ (อยากเรียนภาษายาวีน่ะครับ)
เห็นในเว็บไซค์อาจารย์แนะนำหนังสือ 4 เล่มนี้ ตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพ จะหาซื้อได้ที่ไหนครับ
-การอ่านและการเขียนภาษามลายูด้วย อักษรยาวี เขียนโดย อ.รัตติยา สาและ
-พจนานุกรมไทย-มาเลย์-อังกฤษ เรียบเรียงโดย วิเชียร ตันตระเสนีย์
 -ปทานุกรม ไทย-มลายู ฉบับสมบูรณ์ โดย ดร.โมหัมมัด อับดุลกาเดร์ และนิมะ ประนอมวงศ์
-พจนานุกรม ภาษามลายู - ภาษาไทย  รวบรวมโดย อาซิซ บิน มูฮัมมัด อีซา
ขอบคุณครับ
 
เรียน คุณเคนครับ
         ผมขอตอบเป็นข้อๆดังนี้ครับ
         ๑.  ภาษามลายูนั้นเป็นภาษาหนึ่งของโลกครับ ประมาณกันว่าปัจจุบันมีผู้ใช้ภาษามลายูประมาณกว่า ๓๐๐ ล้านคน
        ๒.  ภาษามลายูในประเทศมาเลเซีย เรียกว่า ภาษามาเลย์  ในอินโดนีเซีย เรียกภาษาอินโดนีเซีย ในบรูไน เรียกภาษามลายู และในภาคใต้ของไทย เรียกภาษามลายูปัตตานี หรือภาษามลายูตานิง
       ๓.  อยากเริ่มศึกษาภาษายาวีทำอย่างไร อันนี้        ต้องขอให้สาขาวิชาภาษามลายูตอบแล้วกันนะครับถาม ไปที่http://gotoknow.org/blog/phaosan-jehwae
      ๔. เรื่องหนังสือนั้นลองไปดูที่ร้านหนังสือจุฬาฯหรือ ที่ร้านหนังสือบนมาบุญครอง
     ๕.  ขอบคุณมากครับคุณเคน