"นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3 : ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็น theme หลัก ของการประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3 ในปี 2550 นี้ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุมทางวิชาการนี้ในทุกวันที่ 28-29 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งจะมีวันที่ตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย คือวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเช่นกัน และในปี 2550 นี้มหาวิทยาลัยนเรศวรถือว่าครบรอบ 17 ปี

              ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็น theme หลัก ของการประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3 ในปี 2550 นี้ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุมทางวิชาการนี้ในทุกวันที่ 28-29 กรกฎาคม ของทุกปี  ซึ่งจะมีวันที่ตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย คือวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเช่นกัน และในปี 2550 นี้มหาวิทยาลัยนเรศวรถือว่าครบรอบ 17 ปีแล้วค่ะ 

              งาน "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ในความเห็นของดิฉันคิดว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีผู้ที่สนใจเพิ่มขึ้นทุกปี  เนื่องจากงาน "นเรศวรวิจัย" เป็นโครงการประชุมทางวิชาการที่สร้างประโยชน์ให้กับนักวิจัยและผู้ที่สนใจไขว่คว้าหาความรู้ของการทำวิจัยให้ได้รับประโยชน์ทางความรู้สูงสุด ซึ่งบทความในครั้งนี้ดิฉันก็จะนำภาพเบื้องหลังการทำงานของ สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา (IRDA) และที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือ การร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่เต็มใจมาลงแรงลงใจให้งานนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี  รวมไปถึงภาพเบื้องหน้าการดำเนินงานในครั้งนี้ให้หลายท่านได้เยี่ยมชมด้วยค่ะ    

 

            "นเรศวรวิจัย" ปีที่ 3 ในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากนักวิจัยที่มีชื่อเสียงและมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่อยอดการนำผลงานที่ได้วิจัยแล้วไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หลายท่านที่ได้มาร่วมให้ข้อเสนอแนะกับนักวิจัยกลุ่มต่างๆ ทั้งสามกลุ่มคือ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ, กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นอกจากนี้ในงานนเรศวรวิจัยยังมีการนำเสนอผลงาน "วิจัยสถาบัน" ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย ได้ทำการวิจัยภายในหน่วยงานของตนขึ้นมาเพื่อค้นหาปัญหาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานของตนเอง  รวมไปถึงนักวิจัยสถาบันจากหน่วยงานภายนอกก็ได้มาเข้าร่วมนำเสนอในครั้งนี้ด้วยค่ะ 

 

ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย ผู้อำนวยการสถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา (IRDA) มอบของที่ระลึกแก่ คุณวิทูรย์ เลี่ยนจำรูญ วิทยากรที่มาบรรยายเรื่อง "น้ำพริกภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์"

             พิธีเปิดในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ซึ่งท่านก็ได้ให้เกียรติมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2549 ด้วย ซึ่งกล่าวรายงานโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรคือ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ค่ะ  จากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  กับปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ในหลวง นักวิจัยผู้ยิ่งใหญ่ บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง"

         

และยังได้รับเกียรติการเปิดนิทรรศการ 80 ผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 29 กรกฎาคม จากศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในครั้งนี้ท่านได้มาบรรยายพิเศษเรื่อง "การใช้ผลงานวิจัยกับการพัฒนาประเทศ" เพื่อให้นักวิจัยมองเห็นแนวทางของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระดับประเทศ รวมไปถึงการสร้างความภาคภูมิใจในคุณค่าผลงานวิจัยของตนต่อส่วนรวม

            ดิฉันคิดว่าบันทึกนี้อาจจะยาวเกินไป ถ้าดิฉันเขียนต่อ จากนี้ขอนำเสนอด้วยภาพค่ะ  เพราะยังมีเรื่องที่ประทับใจอีกหลายเรื่องในการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ ดิฉันขอเล่าต่อในบันทึกหน้านะคะ  ดิฉันต้องขอกล่าวชื่นชมหัวหน้างานในครั้งนี้ นั่นก็คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย ผู้อำนวยการสถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา (IRDA) มหาวิทยาลัยนเรศวร และสมาชิกของสถาบันทุกคน เพราะก่อนหน้าที่จะเกิดการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ พวกเราทำงานกันอย่างหนักล่วงหน้ากันหลายเดือน เพื่อจะให้การประชุมในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย และเพื่อก่อเกิดคุณประโยชน์ให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านอย่างสูงสุด

      สาวๆ หน่วยประกัน  

           

 วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (JCDR)    

คู่ มือบริหารงานวิจัยไม่ยาก(มาก)อย่างที่คิด แต่งโดย ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร และผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย

   

การนวดแผนโบราณ (ซุ้มของคณะสาธาณสุขศาสตร์) 

การมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตดีเด่น โดย แฮด แอนด์ โชวเดอร์  

โปสเตอร์นำเสนอกิจกรรมของคณะต่าง ๆ ที่ร่วมงานกับ Mobile Unit

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จดหมายข่าวนเรศวรวิจัย

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#นเรศวรวิจัย#irda

หมายเลขบันทึก: 117407, เขียน: 06 Aug 2007 @ 16:47 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

สมุนนาซี
IP: xxx.137.48.10
เขียนเมื่อ 

งานเค้าจัดได้สุดยอดจริงๆอลังการงานสร้างมากมาย

ต้องขอชมทีมงานที่จัดงานนะคะ

ดีมากเลยนุ่น ยังมีอีกหลายแง่หลายมุมที่จะนำมา ลปรร. กันทาง blog ได้ ถ้ามีเวลาขอเชียร์ให้ทำต่อไปอีกครับ

nunun
IP: xxx.28.21.10
เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณท่านอาจารย์วิบูลย์มากๆ ค่ะ ที่ให้กำลังใจ จะพยายามนำเรื่องดีๆ มาเขียนอีกให้มากขึ้นค่ะ