สมรรถนะผู้บริหาร 4

สมรถนะของผู้บริหาร

สมรรถนะ ( Competency ) คืออะไร          

คุณสมบัติเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และทักษะจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์          คุณลักษณะด้านความรู้  ทักษะและพฤติกรรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ  

ประเภทของสมรรถนะ
สมรรถนะหลัก ( Core  Competency )
สมรรถนะตามภาระหน้าที่  ( Functional Competency )
สมรรถนะเฉพาะทาง  ( Specific Competency )

สมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ภาวะผู้นำทางวิชาชีพ  
ความรู้ความสามารถ ทักษะความชำนาญ การตัดสินใจ  

              ดร.สมศักดิ์   ดลประสิทธิ์        รองเลขาธิการคุรุสภา 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตะวัน

คำสำคัญ (Tags)#สมรถนะ คืออะไร

หมายเลขบันทึก: 117282, เขียน: 06 Aug 2007 @ 12:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)