สมรรถนะผู้บริหาร 4

  สมรถนะของผู้บริหาร  

สมรรถนะ ( Competency ) คืออะไร          

คุณสมบัติเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และทักษะจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์          คุณลักษณะด้านความรู้  ทักษะและพฤติกรรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ  

ประเภทของสมรรถนะ
สมรรถนะหลัก ( Core  Competency )
สมรรถนะตามภาระหน้าที่  ( Functional Competency )
สมรรถนะเฉพาะทาง  ( Specific Competency )

สมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ภาวะผู้นำทางวิชาชีพ  
ความรู้ความสามารถ ทักษะความชำนาญ การตัดสินใจ  

              ดร.สมศักดิ์   ดลประสิทธิ์        รองเลขาธิการคุรุสภา 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตะวัน

คำสำคัญ (Tags)#สมรถนะ คืออะไร

หมายเลขบันทึก: 117282, เขียน: 06 Aug 2007 @ 12:12, แก้ไข, 11 Feb 2012 @ 19:47, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)