ความภาคภูมิใจนำเสนอผลงานวิจัย

นำเสนอผลงานวิจัยนเรศวรวิจัยครั้งที่ 3

เมื่อวันที่  29  กรกฏาคม  2550 ที่ผ่านมา  ได้นำเสนอผลงานวิจัย ในโครงการนเรศวรวิจัย  ครั้งที่  3  ที่ หน่วยงาน IRDA จัดขึ้น  โดยปีนี้ทางคณะสหเวชศาสตร์ นำเสนอวิจัย 5 ท่าน (คุณสิริภัสณ์,คุณนิตยา,คุณภาวินี,คุณวราภรณ์,คุณขวัญเรือน)  รู้สึกภาคภูมิใจมาก เมื่อก่อนคิดว่าการนำเสนอเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีแต่อาจารย์ที่นำเสนอผลงาน  ถือว่าเป็นปีแรกที่ทางคณะฯ ได้นำร่องให้หน่วยงานอื่นอยากที่จะนำเสนอ  นำเสนอทำผลงานวิจัยต่อยอดจากงานประจำที่ทำ รู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจ ภาคภูมิใจบอกไม่ถูก แต่ก็ต้องขอขอบคุณ รศ.มาลินี  ธนารุณ  และ อาจารย์ศุภวิทู  สุขเพ็ง  ที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดงานวิจัย  และสร้างแรงกระตุ้น เปิดเวทีให้บุคลากรสายสนับสนุนทำวิจัย

**  การศึกษาค่าใช้จ่ายของเครื่องถ่ายเอกสาร  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร*** click

เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร  บริหารจัดการภายในคณะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช2ความเห็น (1)

วายุส์ แก้วฉิม
IP: xxx.137.48.254
เขียนเมื่อ 
เก่งมากครับ ทั้ง 5 ท่านเลยครับ