ลายจักรสานเป็นสิ่งควบคู่กับ เครื่องจักรสานมาแต่โบราณ การที่จะศึกษาเรื่องราวของลายจักรสาน เราต้องศึกษา ผลิตภัณฑ์จาก เครื่องจักรสานโบราณ เพื่อให้ทราบถึงที่มา ตลอดจนวิวัฒนาการ ของแนวความคิดในการใช้ลายสาน การพัฒนาลวดลาย โดยนำมาประกอบ เป็นรูปทรงเครื่องจักรสาน เพื่อสนองประโยชน์ใช้สอยประเภทต่างๆ
จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ของเครื่องจักรสานไม่มีใครสามารถบอกได้ว่า เป็นเวลากี่ทศวรรษ แล้ว ที่มนุษยคิดเครื่องจักรสานขึ้น จาการนำเอาวัสดุต่างๆ มาจักรสานให้เป็นเส้นบางๆสานเป็นเกลียว เกาะกันจนเป็นรูป ทรงใส่ของได้สำหรับการค้นคว้าในไทยนั้น ยากที่จะสืบย้อนขึ้นไปได้แต่เท่าที่ปรากฏตามประวัติศาสตร์ กล่าวกันว่า มีการ ใช้เครื่องจักรสานทำเป็นภาชนะใส่น้ำสานขัดกันอย่างง่ายๆแล้วยาด้วยชัน เพื่อไม่ให้น้ำรั่ว เรียกว่า กระออมครุ หรือ คุ วึ่งกล่าวกันว่าใช้สำหรับส่งน้ำเป็นส่วยให้ขอม ซึ่งปกครองไทยในสมัยนั้น