การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพโดยวิธีตรวจสอบการนำไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมันมะกรูดสกัดด้วยไอน้ำเมื่อใช้condenserที่ต่างกัน

odd
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
น้ำมันมะกรูดสกัดด้วยไอน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จะกลั่นให้หอมต้องใช้condenserที่ทำด้วยแก้ว
น้ำมันมะกรูดสกัดด้วยไอน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดสาระสำคัญออกจากผลมะกรูดที่สกัดด้วยเครื่องกลั่น สารจากสมุนไพร ใช้พลังงานความร้อนต้มน้ำจากแก๊สแอลพีจี ได้เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์น้ำมันมะกรูดฯที่กลั่นโดยใช้ condenser ที่ทำด้วยสแตนเลส และทำด้วยแก้ว 10 ตัวอย่างแล้วหาค่าการนำไฟฟ้า ที่ตรวจสอบด้วยเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้ารุ่น con500 EUTECH วัดค่าการนำไฟฟ้าเป็นไมโครซิเมนต์/วินาที พบว่าค่าเฉลี่ยการนำไฟฟ้าของสารละลายที่ได้จากท่อสแตนเลสมีค่าท่ากับ33.96 ไมโครซิเมนต์/วินาที ค่าความเป็นกรดประมาณ4.0 ส่วนค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายที่ได้จากท่อแก้วเท่ากับ21.99ไมโครซิเมนต์/วินาทีค่าความเป็นกรดประมาณ5.5 จะพบว่าสารสกัดมะกรูดจากทั้งสองวิธีการแตกต่างกันมาก และที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอีกประการหนึ่งคือวิธีสกัดโดยผ่านท่อสแตนเลสทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้กลิ่นเปลี่ยนไปไม่หอมมะกรูดและสูญเสียคุณสมบัติที่จะใช้ถนอมรากผมและเส้นผม แต่วิธีการสกัดกลั่นผ่านท่อแก้วจะได้สารละลายที่คงไว้ซึ่งน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดและได้น้ำมันหอมระเหยแยกชั้นออกมา สำหรับท่อสแตนเลสจะจับน้ำมันหอมระเหยไว้ในท่อและระเหยไปในอากาศในที่สุดเอกสารอ้างอิง: กนก อุไรสกุล.2542.เครื่องกลั่นสารจากพืชสมุนไพร.เสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี2543.

บ้านสมุนไพร- odd

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสมุนไพรความเห็น (0)