บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ทำด้วยแก้ว การนำไฟฟ้า con500 ไมโครซิเมนต์วินาที