บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) น้ำมันมะกรูดสกัดด้วยไอน้ำ ผลมะกรูด เครื่องกลั่น