ทบทวนการเยี่ยมยาม รร.สาธิตประถม มมส.

เมื่อวานทีม QA-Team ออกเยี่ยมยามโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อถามไถ่ปัญญาต่างๆ มีผู้บริหาร อาจารย์ 11 คน ร่วมพูดคุยกัน ในหัวปลา การประกันคุณภาพภายใน IQA ผมไม่ได้ไปร่วมทีมด้วย แต่ท่านอาจารย์ JJ มอบหมายหน้าที่ให้ผมทำการอำนวยการทบทวนกิจกรรม และนำเสนอบน blog 

สภาพทั่วไป/ปัญหาจากพูดคุย

 • โรงเรียนยังให้ความสำคัญอยู่ในเฉพาะกรอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ สมศ. กำหนดเท่านั้น ( minimum) ไม่ได้เพิ่มจุดเด่น หรืออัตลักษณ์ที่เป็นของโรงเรียน
 • การสำรวจของมูลเพิ่มเติมจากผู้มีส่วนเกี่ยวของ โดยเฉพาะผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรม ความรู้ ทักษะ ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 • ยังไม่มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีภารกิจเหมือนกัน เช่น โรงเรียนสาธิตมัธยม โรงเรียนระดับขั้นพื้นฐานในจังหวัดมหาสารคาม
 • สมศ. ไม่ได้แจ้งกำหนดการประเมินภายนอก รอบที่ 1 ซึ่งเปิดสอนมา 4 ปีการศึกษาแล้ว
 • ความรู้ความเข้าในระบบประกันคุณภาพยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกโรงเรียน
 • เป็นต้น

แนวทางที่ควรดำเนินการต่อไปจากการทบทวนกิจกรรมฯ

 • สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันระดับเดียวกัน ในขั้นต้นคือโรงเรียนสาธิตมัธยม โดยศูนย์ฯจะเป็นตัวกลางในการดำเนินการ และหลังจากนั้นขยายไปสู่เขตพื้นที่ในจังหว้ดมหาสารคาม ( ลู่นอกระดับขั้นพื้นฐาน คลิ๊กภาพประกอบ )
 • นำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระต่างๆในโรงเรียน เช่น ใช้ครูคณิตศาสตร์มาช่วยตรวจสอบความถูกในการคำนวณของ SAR
 • เสริมความรู้เกี่ยวกับ QA ให้ถ้วนทั่วครอบคลุมทั้งโรงเรียน
 • ติดตามผลผลิต(นักเรียนที่จบ)และใช้ประโยชน์จากผลผลิต
 • หาการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของโรงเรียนให้ได้ เพื่อการสร้างแบร์น
 • ดำเนินการIQAให้เป็นระบบกลไก เพื่อต้องกังวัลการประเมินภายนอก เพราะถ้าภายในพร้อม ภายนอกก็ต้องออกมาดีด้วย
 • ใช้โอกาสที่ดีคือ บุคลากร อาจารย์ อยู่ในวัยหนุ่มสาว อายุใกล้เคียงกัน เป็นประโยชน์ในการพัฒนา

สุดท้ายศูนย์ฯพัฒนาและประกันคุณภาพคงทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร เพื่อนช่วยเพื่อน ในทุกๆอย่างที่ทางโรงเรียน หรือหน่วยงานภายใน มมส. ร้องขอมา ตามสรรพกำลังที่จะสามารถทำได้

KPN

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แจ๊ค : บันทึกจากงานประจำความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

เรียน ทีมงาน ศูนย์พัฒนาและ ประกันคุณภาพ

 • คุณอำนวย Jack
 • คุณกิจพี่อิ๋ว และ คุณกิจพี่นุช และ
 • ท่านริน ท่าน สมัยครับ
เขียนเมื่อ 

เรียนเพิ่มเติม คือ

 1.  การต่อยอด ถาม  Formative Evaluation เพื่อดูพัฒนาการ รายบุคคลของ นักเรียนประถมที่ข้ามไปเรียนต่อที่มัธยมสาธิต
 2. การนำข้อมูล พฤติกรรม การเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนรายบุคคล มาลงบันทึกในประวัติว่า พฤติกรรมที่โรงเรียน และ ที่บ้าน เหมือนกัน หรือ ต่างกัน คือ ติดตามดูทั้งหน้าแก และ หลังฉาก ครับ
 3. การต่อยอดเพิ่ม การประเมิน จาก กพร
เขียนเมื่อ 
 • ไม่ได้ไปร่วมเยี่ยมแต่ก็ได้รับทราบข้อมูล AAR จากท่านๆค่ะ
 • เราจะร่วมพัฒนาด้วยกัน
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์จิตเจริญ

 • ต้องขออภัยที่ลืมบอกว่าคุณกิจ คือ พี่ประภารัตน์ เค้าสิม (พี่อิ๋ว) และพี่รัตน์ดา อาจวิชัย (พี่นุช) LINK
 • ขอบคุณสำหรับประเด็นเพิ่มเติม ต่อยอด
 • การวิจัยสถาบันง่าย ต้องมีอย่างที่ท่านอาจารย์ว่า "เปรียบเทียบพฤติกรรมที่โรงเรียน และ ที่บ้าน เหมือนกัน หรือ ต่างกัน" เพื่อนำผลคำตอบมานั่งทบทวนกันทั้งโรงเรียน
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับน้องริน

พี่ก็ไม่ได้ไปเช่นกัน แต่อยากรู้ในสิ่งที่เขารู้มา ด้วยการถามไถ่จากผู้มีประสบการณ์ และคิดตามต่อยอด

อย่างบันทึกนี้เป็นการทบทวนกิจกรรมทั้งของผู้ที่ไปร่วมเยี่ยมเยือนกับผู้เฝ้าห้อง โดยใช้เครื่องมือของการจัดการความรู้

พี่คิดว่ามันเป็นกำไรที่ไม่ได้ลงทุนเลย

 

เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน Jack ท่านริน

 • หากใจ OK 
 • JJ คิดว่า อะไร อะไร ก็เป็นไปได้
 • ต่อเติม เสริมยอด แตกกอ สร้างสรรค์ครับ 
เขียนเมื่อ 
 • ใจ
 • คิด
 • ทำ
 • ทบทวน
 • ปรับปรุง

วนไปอยู่อย่างนี้ร่ำไปครับ

หมายเลขบันทึก

115062

เขียน

27 Jul 2007 @ 14:30
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 19:39
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก