แผนพัฒนา ICT กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2


ใกล้สิ้นปีงบประมาณอีกแล้ว และวงจรการทำงานราชการก็คือ เตรียมเสนอแผนการทำงานล่วงหน้าไปอีก 2 ปี คือปี 2552 ก็เลยต้องมาคิว่า ปี 2551 เป็นปัสุดท้ายของแผนพัฒนา ICT ระยะที่ 1 ของภาค ดังนั้นปี 52 ก็ต้องเริ่มแผนระยะที่ 2 จึงต้องนั่งวางแนวทางว่า อีก 2 - 6 ปี ข้างหน้าจะทำอะไร

แผนพัฒนา ICT ระยะที่ 2


     แผนพัฒนา ICT ระยะที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจบลงในปีงบประมาณ 2551 นั่นคือ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์บันได 4 ขั้น ซึ่งขั้นที่ 4 จะดำเนินการในปี 2551 โดยเน้นการสร้างสื่อการเรียนรู้ ขึ้นสู่ระบบ Internet เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย Internet ในรูปแบบ e-Learning ได้อย่างกว้างขวาง
     ดังนั้นผลที่ได้จากแผนระยะที่ 1 นี้ คือ มีแหล่งการเรียนรู้ ที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้เหล่านั้น
      แผนระยะที่ 2 จะทำอะไร แผนระยะที่ 2 จะเริ่มให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้างแหล่งการเรียนรู้ และ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะให้ผู้ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ สร้างความรู้ที่มีอยู่ ขึ้นสู่ระบบ Internet และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันให้มากขึ้น หรือถ้าพูดให้เป็นรูปธรรม ก็คือ ให้ประชาชน เป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นสู่ระบบ e-learning โดยนำเอาความรู้ที่เขามีอยู่ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับผู้อื่น โดยยึดเอาศูนย์การเรียนชุมชน เป็นเครือข่ายการเรียนรู้
     ดังนั้น สิ่งที่จะทำในแผนนี้ คือ ขยายเครือข่ายการพัฒนา ICT ลงไปที่อำเภอ และ ศูนย์การเรียนชุมชน (แผนระยะที่ 1 จะอยู่ที่ระดับจังหวัด) โดยให้ครู ศรช. เป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชน โดยพัฒนาบุคลากรในชุมชน ให้มีความสามารถในการสร้างแหล่งการเรียนรู้ และดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เอง
     สิ่งที่อยากเห็นคือ ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ของเข้าเอง ด้วยตัวเขาเอง มาเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนกัน ใน website (School Online) ของ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ

     ภาพฝันของการพัฒนา ICT ระยะที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทุกจังหวัดเข้าด้วยกัน ทุกหน่วยงาน ช่วยกันสร้างแหล่งการเรียนรู้ แล้วให้บริการผ่าน Internet (School Online) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น


     ภาพที่เห็นเมื่อจบแผนระยะที่ 1 ประชาชน จะรับความรู้ ที่ส่งไปจากศูนย์กลาง ที่เป็น School Online ของภาค หรือจังหวัด เหมือนกับการไปดูหนัง ที่ผู้อื่นสร้าง ไปเรียนรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ของผู้อื่นภาพที่เปลี่ยนไป ในแผนระยะที่ 2 ภาพฝัน


      การพัฒนา ICTระยะที่ 2 เปลี่ยนจากการเรียนรู้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกคนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ เข้าสู่เครือข่าย Internet แล้วเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยยึดศูนย์การเรียนชุมชน เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านทาง Internet

หมายเลขบันทึก: 114872เขียนเมื่อ 26 กรกฎาคม 2007 18:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 15:00 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

เอาใจช่วยครับ  อีกส่วนหนึ่งที่น่าจะสนับสนุนแผนนี้ได้เป็นอย่างดีคือระบบ Internet Hispeed ซึ่งถ้าทุก ศบอ./บาง ศรช.   ได้ใช้ระบบนี้ทั้งหมด การเข้าถึงจะรวดเร็วมากขึ้น น่าจะดีมาก ๆ เลยนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี