เหตุใดนักเรียนชาย  3D Prom Queen 

                       Teddy Grad  ไม่ชอบเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย

                                ครูผู้สอนทุกท่านคงเคยพบกับปัญหาที่นักเรียนไม่อยากเรียน    ในแต่ละวิชาแตกต่างกันไป     สำหรับตัวผมปัญหาที่สำคัญ    คือนักเรียนชายไม่ชอบเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย  สาเหตุประการแรกน่าจะมาจากธรรมชาติของวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของความงาม  ความอ่อนช้อย  และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย   นักเรียนชายไม่กล้าที่จะแสดงออกในการแสดงในชุดต่างๆแม้แต่การฝึกฝนในชั้นเรียน

            1. ข้อนี้น่าจะสำคัญที่สุด เพราะกลัวจะถูกเพื่อนล้อเลียนว่าเป็นกระเทยหรือตุ๊ด ถึงแม้ครูผู้สอนจะอธิบายอย่างไรก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร  ความเป็นจริงแล้วผู้ชายที่รักในศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะวิชานาฏศิลป์ก็มีผู้ชาย(แท้)เข้ามาเรียน จำนวนไม่น้อย  ในวิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศ

            2. ความอ่อนช้อยนุ่มนวลของกริยาท่ารำ คล้ายคลึงกับกริยาท่าทางของผู้หญิง แม้แต่ผู้แสดงที่เป็นตัวพระ ซึ่งมีความหมายว่าแสดงเป็นผู้ชาย ก็มีกริยาอ่อนช้อยเช่นกัน

            3. ในปัจจุบันเยาวชนไทยให้ความสนใจในศิลปวัฒนธรรมน้อยกว่าเทคโนโลยี โดยเฉพาะนักเรียนชายเหตุผลทั้งสามข้อนี้  น่าจะเพียงพอนะครับ กับคำว่านักเรียนชายไม่อยากเรียนวิชานาฏศิลป์   และเป็นผลให้ผลการเรียนของนักเรียนชายต่ำกว่านักเรียนหญิงในวิชานาฏศิลป์ สาระศิลปะ   ใครมีวิธีอื่นๆที่จะช่วยให้นักเรียนชายชอบเรียนวิชานาฏศิลป์ไทยมากขึ้นไหมครับ ถ้ามีช่วยโปรดแนะนำผมด้วย 

 Oscar Red Carpet 1                      Famous 3