ฝ่าโลกข้อมูลกับ Google

ฝ่าโลกข้อมูลกับ Google
<< ฝ่าโลกข้อมูลกับ Google >>
เขียนโดย คุณ ::: โยคี :::
 
ข้อมูลข่าวสารทุกวันนี้  แพร่หลายในโลกของอินเตอร์เน็ต  ยิ่งทุกวันนี้ก็เพิ่มมากขึ้นๆ  แต่บางครั้ง  การหาข้อมูลที่ต้องการกลับพบอุปสรรค์มากมาย  อาจเป็นเพราะในโลกอินเตอร์เน็ตนี้มันดูกว้างใหญ่เกินไป  การใช้ตัวช่วยในการค้นหา  หรือ Search Engine นับเป็นตัวช่วยที่ดีทำให้เราสะดวกและประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ

ถ้าหากเอ่ยถึง Search Engine แล้ว  คงน้อยคนที่ไม่รู้จัก Google (กูเกิ้ล)  คือเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเราค้นหาข้อมูลต่างๆมากมายในโลกอินเตอร์เน็ตมาไว้ตรงหน้า  แต่บางครั้งการใช้งานดูเหมือนจะยากเช่นกัน  Search Engine ของ Google นั้น  นับได้ว่ามีความนิยมจากผู้ใช้งานทั่วโลกที่เข้าใช้บริการ  เนื่องจากมีข้อดีหลายอย่างด้วยกัน  และยังสามารถสนับสนุนภาษาท้องถิ่นนั้นๆ  ทำให้มีการแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว  รวมถึงข้อมูลที่ได้มาจากการค้นหานั้นก็นับได้ว่าตรงใจมากทีเดียว

เรามาเริ่มทำความรู้จักกับ Google กันเลยครับGoogle ประเทศไทย  สัญลักษณ์นี้บอกให้เรารู้ว่า  ขณะนี้เรากำลังใช้งาน Google อยู่ซึ่งภายใต้โดเมนของประเทศไทยGoogle ประเทศไทย  สัญลักษณ์นี้บอกให้เรารู้ว่า  ขณะนี้เรากำลังใช้งาน Google อยู่ซึ่งภายใต้เครือข่ายภาษาไทย


การค้นหาที่ดี  เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการมากที่สุด  คือการรู้จักใช้คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เราต้องการ  หรือคีย์เวิร์ด  การเน้นคำ  การเชื่อมโยง  และความหมายของคำที่ใช้ในการค้นหานั้นสำคัญมาก  ที่จะช่วยสื่อให้ฐานข้อมูลของ Google เข้าใจในสิ่งที่เราทำการค้นหา

อาทิเช่น  เราต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ "คอมพิวเตอร์แห่งชาติ"  เราก็ใช้คำนี้ลงไป  ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มากมายพอสมควร  แต่ถ้าหากเราต้องการแน้นไปอีกว่า "คอมพิวเตอร์แห่งชาติ" เป็นของที่ใด  มีวิธีการเติมคำเพิ่มเติมไป  เช่น "คอมพิวเตอร์แห่งชาติเนคเทค"  เราก็ได้ผลลัพธ์นั้นเช่นกัน  แต่อาจทำให้แคบลงและไม่ใช่ที่เราต้องการ 

แต่เราลองมาเพิ่มอีกนิด  โดยยังคงคำค้นไว้เช่นเดิมแต่เราจะเว้นวรรคไว้ก่อนหน้าคำ "เนคเทค" 1 วรรค  เช่น "คอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนคเทค"  แล้วลองกดปุ่มค้นหา  จะเห็นได้ว่าการเว้นวรรคนั้นให้การค้นหาที่ไม่เหมือนกัน  ซึ่งแสดงถึงความละเอียดของ Google ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราใช้คำใช้วรรคตอนในการค้นหาได้อีกด้วย

ทีนี้เราจะมาดูกันว่า  นอกจากการใช้คำค้นแบบธรรมดาแล้ว  เรายังใช้เทคนิคในการค้นหาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีใน Google อย่างไร??

การใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ "+" และ "-"

ยกตัวอย่างเช่น "เนคเทค -คอมพิวเตอร์แห่งชาติ"  จะเห็นว่าเราได้ใช้เครื่องหมายลบ "-" หน้าคำว่าคอมพิวเตอร์  ซึ่งกรณีนี้หมายถึง การระบุคำค้นโดยให้ตัดคำที่มีคือคำว่า "คอมพิวเตอร์แห่งชาติ" ออกไปนั่นเอง  การแสดงผลลัพธ์จะอยู่ในรูปแบบอื่นที่เกี่ยวเนื่องเฉพาะคำ "เนคเทค"  และส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

หรืออีกกรณี  "เนคเทค -คอมพิวเตอร์ +ไวรัส"  เราได้เพิ่มคำค้นหา  และเครื่องหมาย "+" ไว้หน้าคำว่า "ไวรัส"  ก็จะเป็นการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับเนทเทคและไวรัส  แต่ถ้าหากเราเอาเครื่องหมาย "-" ออกจากหน้าคำ "คอมพิวเตอร์" เป็น "เนคเทค คอมพิวเตอร์ +ไวรัส"  เราก็ได้ผลลัพธ์อีกแบบหนึ่ง

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า  การใช้งานเครื่องหมาย "+" และ "-" ก็ช่วยให้เราได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  และตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปได้เช่นกัน

นอกจากนี้เรายังใช้คำต่อไปนี้ช่วยในการค้นหา  และเครื่องหมายต่างๆได้เช่นกัน  เช่น
คำว่า  และ
คำว่า  หรือ
คำว่า  and
คำว่า  or
เครื่องหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ  ( )
อัญประกาศ  " "
จุลภาคหรือจุดลูกน้ำ  ,
จุดคู่  :
อัฒภาคหรือจุดครึ่ง  ;
เครื่องหมายบวก  +
เครื่องหมายลบ  -
เครื่องหมายคำถามหรือปรัศนี  ?


ต่อไปเราจะมาดูถึงการเน้นการค้นหาแบบพิเศษ  อาทิการค้นหาเนื้อหาภายในเว็บไซต์ที่เราต้องการ  การค้นหาภายในเว็บไซต์นั้น  เราสามารถใช้การค้นหาโดยมีการนำเครื่องหมายจุดคู่ ( : ) เข้ามาเกี่ยวข้อง  และคำว่า "site" มารวมอยู่

ในที่นี้ของยกตัวอย่าง  เช่น เราต้องการค้นหาคำว่า "windows" ในเว็บไซต์ http://www.justuser.net/  หรือในเว็บไซต์ http://www.com-th.net/  เราก็สามารถทำได้ดังนี้

windows site:justuser.net  หรือ
windows site:com-th.net

ผลลัพธ์ที่เราจะได้  ก็จะเกี่ยวข้องกับคำว่า windows ซึ่งมีอยู่ภายในเว็บไซต์ที่เราระบุไว้หลังคำว่า site:  จะเห็นได้ว่าเราใช้การค้นหาคำเฉพาำะ site  และจุดคู่ : นี้  ช่วยให้เราทำการค้นหาเนื้อหาภายในหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการ


การค้นหาโดยการใช้เครื่องหมายวรรคตอน  อันนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นการค้นหา  ซึ่งช่วยให้เราได้รับข้อมูลที่ดี  ต่อไปนี้ขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับการหาข้อมูลซึ่งนักท่องอินเตอร์เน็ตนิยม  และเหล่ามือโปรแกรมจะชอบกัน  เช่นการค้นหาซอฟทแวร์และแหล่งดาวน์โหลด การที่ดีนั้น  ควรใช้การระบุคำที่สั้นๆและตรงเนื้อหามากที่สุด  การใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆในที่นี้  สามารถทำการค้นหาประเภทนี้ได้เป็นอย่างดี

ในทีนี้ขอยกตัวอย่างการค้นหาโปรแกรม ACDSee  เช่นระบุไปว่า ACDsee +:*.exe ;.rar ;.zip เป็นต้น  และเรายังสามารถใช้คำสำคัญและเน้นในการระบุนั้น  โดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (" ") ดังตัวอย่างต่อไปนี้  "ACDsee v6" +:*.exe ;.rar ;.zip"  ก็จะเป็นการแน้นว่าทักผลการค้นหาต้องมีคำว่า "ACDsee v6" นั่นเอง

ส่วนเครื่องหมายที่มีการระบุไป  เช่น ดอกจัน  ตรงนี้จะเป็นการบ่งบอกถึงความหมายส่วนขยายของไฟล์โปรแกรมนั้นเอง  เช่น *.exe *.rar *.doc *.zip เป็นต้น

ยังไงก็ลองทดสอบและทดลองดู  และประยุกต์คำสั่งต่างๆเข้าไปกันดูนะครับ  จะช่วยให้เราสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้คุ้มค่า  และประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลไปได้มากทีเดียว

นากจากนี้แล้ว Google ก็ยังมีส่วนต่างๆอีกมากมายไว้บริการ  และยังมี Logo ที่นับว่าแปลกตาและสวยงาม  อย่างเช่นในวาระพิเศษต่างๆ  วันสำคัญต่างๆออกมาด้วย  บางครั้งก็ทำเอาตกใจได้เหมือนกันครับ  เรามาดูโลโก้ของ Google Logos กันครับ

นอกจากนี้  Google Special Searches ยังเน้นการค้นหาในรูปแบบของระบบปฏิบัติการ  หรือ OS สำหรับผู้ใช้งานนั้นได้อีกด้วย  ทำให้การค้นหาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับระบบปฏิบัติการหรือ OS นั้นๆสะดวกยิ่งขึ้น  เช่น Linux, BSD, Microsoft, Mac เป็นต้นครับ

นอกจากการใช้ Google ค้นหาข้อมูลทั่วไปแล้ว  ยังสามารถค้นรูปภาพ ข่าว และรวมทั้งเข้าถึงสารบบเว็บที่ทาง Google จัดเตรียมไว้ให้  นอกจากนี้เรายังสามารถปรับแต่ง Google ต่างๆ  เช่น การค้นหาขั้นสูง และ ปรับแต่งตัวเลือก  เพื่อให้ได้ตรงใจเรามากที่สุด

ลองค้นหาและเรียนรู้ดูครับ  และเราจะสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต  และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดไอทีพัฒนาชุมชนเชียงใหม่ความเห็น (0)