วันนี้เริ่มงานเวลา 7.00น. จึงต้องตื่นแต่เช้าหน่อยครับ ที่โรงเรียนมีการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและมีการฟังธรรมด้วยครับ เมื่อเสร็จสินใจช่วงพิธีสงฆ์ จึงได้มีการประกวดชุดแฟนซีโดยคัดสรรจากนักเรียนที่แต่งชุดไทยสวยงาม และครู รวมทั้งผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานในวันนี้ หลังจากนั้นจึงถ่ายวีดีโอเก็บภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของสายการศึกษาของแต่ละชั้นปีประถมศึกษา รวมทั้งงานเลี้ยงในช่วงกลางวัน กลับที่พักเวลา 13.00น.