KM Research : KM Journal Club


จากความเห็นหลายๆ ฝ่าย  บวกกับประสบการณ์ที่เคยจัดวง KM Research  หรือว่า KM Thesis    มาหลายครั้ง   พบว่า   การเตรียมตัว  หรือการทำการบ้านมาก่อนของนักศึกษายังไม่เข้มข้นเท่าที่ควร     โดยเฉพาะการศึกษาระดับ Post Graduate  ซึ่งนักศึกษาต้องค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเยอะมาก      ประกอบกับ  เจตนาที่ต้องการผลักดันให้งานวิจัยด้านการจัดการความรู้ของเมืองไทยสามารถก้าวขึ้นสู่ระดับที่ขึ้นตีพิมพ์ใน Journal เด่นๆได้
ด้วยเหตุนี้   จึงเห็นว่าควรใช้เวที KM Research   อำนวยกระตุ้นให้เกิดภาพดังกล่าว 

ทีมงาน KM  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ได้หารือร่วมกับกับ  สคส.   จึงมีไอเดียว่าเวทีหน้า  17 กันยายน 2550     เราจะเริ่มสร้างชุมชน Journal Club    โดยคาดหวังว่า  เวทีแห่งนี้จะเป็นพื้นที่ให้นิสิต 

นักศึกษาได้นำผลงานวิชาการด้านการจัดการความรู้   หยิบขึ้นมาเจียรนัย   แลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างนักศึกษาด้วยกันเองก่อน   (แน่นอนครับมีผู้ชี่ยวชาญ  และอาจารย์ร่วมอยู่บ้างเหมือนกัน)

อย่างน้อยที่สุด  นิสิต นักศึกษาจะสัมผัสงานวิจัยเด่นๆ   และได้เรียนรู้ว่างานวิจัยเด่นๆ นั้น   เขา มีวิธีการสร้างโจทย์วิจัยอย่างไร    มีระเบียบวิธีทางการวิจัยอย่างไรบ้าง   เขาเขียนกันอย่างไร  และอื่นๆอีกมากมาย

จึงถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม เวที KM Research  ครั้งหน้าในเดือนกันยายนนี้นะครับ   ว่า    คนที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมนั้น  ต้อง
1. review journal   ด้านการจัดการความรู้  ในสาขาวิชาชีพที่ตนสนใจ  อย่างน้อย 1 ฉบับ
2. เขียนตีความ journal  ฉบับนั้น  1-2 หน้ากระดาษ A4   ส่งมาที่   shatchaya@hotmail.com   และ  cc   thawat@trf.or.th     ตีความตามความเห็นของตัวเอง  เช่น  จุดเด่นที่ประทับใจ    แนวคิดที่น่าสนใจ  รูปแบบระเบียบวิธีที่น่าสนใจ    วิธีเขียนหรือการเรียบเรียง    ฯลฯ   แต่ห้าม copy & past  มานะครับ     dead line  ไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม 2550 

แหล่ง jounal เบื้องต้นหาได้จาก  http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/KM-journals.htm
หรือแหล่งอื่นๆ  ที่หาได้เอง   (แนะนำเพิ่มเติม จะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆมากนะครับ) 

อย่าลืมนะครับ   คนที่จะเข้าร่วมได้  คือ คนที่ review journal  มาเท่านั้นนะครับ     ส่งก่อน มีสิทธิ์ก่อน   รับจำนวนจำกัด

และหากมีจำนวนผู้ส่งผลงาน ตีความ journal  น้อยเกินไป   อาจจะยกเลิกเวที่ครั้งหน้านี้ไปก่อน    แต่จะให้สิทธิ์ผู้ที่ส่งผลงานเยี่่ยมๆ  ได้เข้าร่วมงานจัดการความรู้ในเวทีอื่นๆ แทนครับ

หมายเลขบันทึก: 106997เขียนเมื่อ 28 มิถุนายน 2007 15:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 พฤษภาคม 2012 13:06 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (5)
  • แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนและเรียนรู้ครับ
  • ขอบพระคุณมากครับ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณตะกั่วทุ่ง

เรียน นักวิจัยKMทุกท่าน

ขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วม KM Research ครั้งหน้า เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงจากการอ่าน Journal  จากประสบการณ์ที่เตยให้นิสิตปริญญาเอกของครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกอ่านบทความวิจัยแล้ววิพากษ์ทำให้ได้แนวทางที่น่าจะเป็นประโยชน์ ดังนี้คือ

1. ควรเพิ่มเติมประเด็นการวิเคราะห์วิพากษ์ด้วยว่า ทำให้เราได้เห็นกรอบแนวคิด/ทฤษฎีอะไรที่ผู้วิจัย(เจ้าของบทความ)ใช้ศึกษา และทำให้เราได้กรอบแนวคิดอะไรที่จะใช้ในการวิจัยของเราเอง

2. อยากให้พวกเรามุ่งค้นหา "เครื่องมือ" ที่ผู้วิจัยใช้ เช่น แบบวัด แบบประเมิน หรือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น storytelling หรือ focus group เขาใช้อะไรกัน เราต้องไม่ลืมว่าเราเป็นนิสิตนักศึกษา เราต้องพิสูจน์ผลงานวิจัยด้วยกระบวนการและเครื่องมือวิจัยที่เชื่อถือได้เท่านั้น

3. สำหรับคนที่อ่านหลายๆเรื่อง (ก่อนเลือกเพียง 1 เรื่องเพื่อส่ง เวทีครั้งหน้า) น่าจะไดเห็นภาพว่าขณะนี้คนอื่นเขาวิจัยเกี่ยวกับอะไรกัน มากที่สุดคืออะไร น้อยที่สุดคืออะไร และที่ไม่มีเลยคืออะไร จะรู้ได้ว่ามีหรือไม่มีอะไร เราคงต้องมีกรอบแนวคิดที่ชัดเจนแล้วว่าในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ KM มีประเด็นหรือขอบข่ายอะไรได้บ้าง ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามสาขาวิชาที่นิสิตนักศึกษากำลังศึกษา แต่ถ้าใครหาบทความแบบพบเรื่องแรก ตรงใจก็เอาเลย ก็คงตอบโจทย์ข้อนี้ไม่ได้

หวังว่าความคิดเห็นนี้คงมีประโยชน์กับพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาหรือคณาจารย์

ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการวิจัยค่ะ

อรจรีย์

The Nonsense of 'Knowledge Management'

http://informationr.net/ir/8-1/paper144.html

รีวิวอันนี้เลย ถ้าท่านยังไม่รู้จะเอาบทความอะไร

 

ขอเข้ามาเรียนรู้ด้วยคนนะค่ะ

ยังไม่เคยอบรมแต่พยายามอ่านหนังสือ  ประสบการณ์ขอคนอื่นๆ  มีข้อเสนอแนะดีๆส่งมาให้ด้วยนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ

สวัสดีคะคุณธวัช เคยพบที่KM เชียงใหม่คะ ขออนุญาตนำบล็อกเข้าแพลนเน็ตนะค่ะ ขอบพระคุณคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี