ผมได้นำคำบรรยายของ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ซึ่งได้บรรยายเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ณ ศูนย์บริการชุมชน (มัจลิสอิลมีย์) มหาวิทยาลัย อิสลามยะลา บ้านปารามีแต ม.๗ ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา มาเผยแพร่ครับ สำหรับท่านที่สนใจรับฟังท่านอธิการบดีบรรยายเป็นภาษามลายูครับ สนใจเชิญคลิ๊กและดาวน์ ์โหลดได้เลยครับ

ดร.อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

Albaqarah 178 1/7

Albaqarah 178 5/7

Albaqarah 178 6/7

wahyu asas ilmu 3/4