คุณเป็นใครไม่สำคัญ แต่เราเห็นคุณมีคุณค่าทุกหน่วยทุกพื้นที่กี่ตารางนิ้วที่ย่างก้าวคุณคือผู้หนึ่งที่ทำให้งานเราสำเร็จได้ถ้าประสานใจให้ความร่วมมือ