บันทึกการเรียนรู้ : การนิเทศงานคปสอ.เชียงกลาง (ตอน ๕)


ระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

            "โรคเบาหวาน" เป็นปัญหาสำคัญหนึ่งของจังหวัดน่าน การดูแลผู้ป่วยเบาหวานจำเป็นต้องพัฒนาระบบการดูแลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ ลดภาวะแทรกซ้อนทีมักจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยป่วยหวาน

            คุณทับทิม  ปัญญานะ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเชียงกลาง นำเสนอผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาล  เป็นการพัฒนางานประจำโดยใช้งานวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของระบบการดูแลผู้ป่วย โดยกระบวนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพของผู้มารับบริการ เพื่อหาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย ได้แก่ ปัจจัยที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้

           ซึ่งข้อมูลที่สะท้อนจากผู้ป่วยนี้ได้นำไปสู่การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของบุคลากรสาธารณสุข และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองของผู้ป่วยและญาติ ดังนี้

            ๑. การพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วย การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ทีมงานเจ้าหน้าที่ และนำมาพัฒนาระบบงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

            ๒. การอบรมและให้ความรู้ผู้ป่วยในการดูแลตนเอง การกินยา การฉีดยา การกินอาหาร เน้นกระบวนการกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ป่วย ผู้ให้บริการ และผู้เชี่ยวชาญ

            ผลการพัฒนาระบบงานทำให้ปัญหาต่างๆ ของผู้ป่วยและผู้ให้บริการได้รับการแก้ไข และสมารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง เป็นองค์รวม และผู้ป่วยก็สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและภาวะแทรกซ้อนได้ดีขึ้น

คำสำคัญ (Tags): #เบาหวาน
หมายเลขบันทึก: 105498เขียนเมื่อ 22 มิถุนายน 2007 15:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 19:09 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท