บันทึกการเรียนรู้ : การนิเทศงานคปสอ.เชียงกลาง (ตอน ๓)


พัฒนานักวิจัยเชิงคุณภาพ

"การพัฒนาคน" เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนางานและพัฒนาองค์กร การเรียนรู้งานวิจัยก็เป็นเครื่องมือหนึ่งของการพัฒนาคน ให้คิด ค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ เขียน และนำเสนออย่างเป็นระบบ

คุณจินตนา  แสงจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเชียงกลาง นำเสนอ โครงการพัฒนานักวิจัยในพื้นที่ จากพัฒนานักวิจัยเชิงคุณภาพพบว่าทำให้คนทำงานมีการพัฒนาความคิดเชิงระบบ คิดและต่อยอดการพัฒนางานของตนเองได้ จึงได้จัดอบรมการพัฒนานักวิจัยในพื้นที่โดยใช้การวิจัยงานเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือการพัฒนาคนและพัฒนางานโดยวิธีการรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน ๒๐ คน โดยได้งบประมาณจาก สสส. ชมรมพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน และงบของสถานบริการ ใช้ทีมวิทยากรในพื้นที่ และสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบเป็นกันเอง สนุกสนาน และลงมือปฏิบัติการจริง โดยมีวิทยากรภายนอกมาหนุนเสริมเป็นบางช่วง คือ นพ.ทวีศักดิ์  นพเกสร ปรมาจารย์นักพัฒนาท่านหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันดี

มีการถอดบทเรียนและสะท้อนมุมมองจากผู้เข้าร่วมเรียนรู้ เพื่อเป็นการประเมินตนเองและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ต่อไป แก่นสาระอยู่ที่การนำหลักการวิจัยไปปรับใช้ในการทำงานปกติของตนเอง ไม่ใช่วิจัยเพื่อเป็นผลงานทางวิชาการเท่านั้น

หมายเลขบันทึก: 105493เขียนเมื่อ 22 มิถุนายน 2007 15:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 เมษายน 2012 21:15 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท